27 września 2020 Wincentego, Mirabeli, Justyny

Sesja nadzwyczajna

dodał Ponad tydzień temu, 2020-09-15
Sesja nadzwyczajna

Sesja nadzwyczajna w dniu 15 września 2020 roku

 

Niniejszym informuję, iż na wniosek Burmistrza Pasłęka w dniu 15 września 2020 roku (wtorek) o godzinie 1500 w zdalnym trybie obradowania odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2018-2023, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

  3. Wybór sekretarza obrad.

  4. Przyjęcie porządku obrad.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasłęk na lata 2020-2027.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2020 budżetu Gminy Pasłęk.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki gminnej działającej pn. Przedsiębiorstwo Usług Wodno – Kanalizacyjnych w Pasłęku – jednostka operatorska – Sp. z o. o.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pod nazwą „Akademia otwartego umysłu II”

  9. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pasłęku

mgr Marian Matuszczak