16 października 2019 Gawla, Ambrozego

Sesja nr IV

dodał 2018-12-14
Sesja nr IV

20 grudnia radni rady miejskiej kadencji 2018 – 2023 spotkają się na IV sesji. Głównym punktem porządku obrad będzie podjęcie uchwały w sprawie budżetu na rok 2019. Poniżej znajdą Państwo szczegółowy porządek sesji.

jp

ZAWIADOMIENIE

Niniejszym informuję, że w dniu 20 grudnia 2018 roku (czwartek) o godzinie 10.00 w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2018-2023, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wybór sekretarza obrad.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

6. Sprawozdanie z prac Burmistrza Pasłęka w ostatnim okresie międzysesyjnym.

7. Zapytania i wnioski sołtysów.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego północnej części Pasłęka.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego południowej części Pasłęka.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej i

wschodniej części Pasłęka.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego centralnej i wschodniej części Pasłęka.

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej i

wschodniej części Pasłęka.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego centralnej i wschodniej części Pasłęka.

14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do

przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego

na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w

szkole i w domu” na lata 2019-2023.

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w

formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób

objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-

2023.

17. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

18. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych na 2019 rok.

19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych na 2019 rok dla

zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasłęku.

20. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane

kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata

2018-2024.

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2018 budżetu gminy Pasłęk.

23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na

rok 2019 -2026.

24. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pasłęk na 2019 rok.

25. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Pasłęku na 2019 rok.

26. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

27. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.

28. Sprawy różne.

29. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pasłęku

mgr Marian Matuszczak

 

 


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

#Weto   2018-12-14

Znów niemałe pieniądze z kapslowego wydane na "gwizdki" a zero na profilaktykę.


#Kto ten program w Pasłęku opracował   2018-12-14

W każdej gminie, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, powołuje się Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która ma za zadanie opracować Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz inicjować, monitorować i oceniać działania profilaktyczno-interwencyjne


#Nick   2018-12-14

Czy ten portel to ma jakis uklad z paslecka oswiata codziennie zbedne artykuly o szkolach czyzby szkoly nie mialy swoich stron czy GP szuka dodatkowych czytelnikow kogo obchodzi co ta albo tamten wczoraj robil


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

PUTW zaprasza

Pozostało1 dzień

Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza sympatyków i wszystkich członków...


Październikowe Grand Prix Zakrzewka II

Pozostało4 dni

Uwaga wędkarze. Październikowe zawody z cyklu Grand Prix Zakrzewka II odbędą się 20...


Klub Miłośników Poezji zaprasza

Pozostało20 dni

Klub Miłośników Poezji działający przy Bibliotece Publicznej w Pasłęku...