15 lipca 2020 Henryka, Wlodzimierza, Dawida

Sesja nr VII

dodał 2019-03-18
Sesja nr VII

W piątek 22 marca spotkają się na kolejnej sesji radni rady miejskiej. W programie sesji są m.in.: sprawy bezpieczeństwa i porządku, oświata, sprawozdanie z działalności MGOPS i MOSiR, nadanie nazwy nowej ulicy oraz wybór ławników. Poniżej porządek sesji.

jp

Sesja nr VII

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wybór sekretarza obrad.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołów z sesji w dniu 22 lutego i 8 marca 2019 roku.

6. Wręczenie nagród laureatom Gminnej edycji Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.

7. Sprawozdanie z prac Burmistrza Pasłęka w ostatnim okresie międzysesyjnym.

8. Zapytania i wnioski sołtysów.

9. Ocena stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego i utrzymania czystości na terenie Miasta i Gminy Pasłęk.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pasłęk.

11. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów uzdolnionym uczniom pobierającym naukę w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Pasłęk.

12. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2018 oraz informacja o potrzebach związanych z realizacją zadań.

13. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasłęku za 2018 rok.

14. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pasłęku za 2018 rok.

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej i wschodniej części Pasłęka.

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Pasłęka.

17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Pasłęk.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2019 – 2026.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2019 budżetu gminy Pasłęk.

20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.

21. Wybory uzupełniające ławników do Sądu Okręgowego w Elblągu z terenu Miasta i Gminy Pasłęk na kadencję 2016-2019:

a) opinia zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Elblągu zgłoszonych w wyborach uzupełniających ławników na kadencję 2016-2019;

b) wybór komisji skrutacyjnej w celu przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Elblągu na kadencję 2016-2019;

c) przeprowadzenie tajnego głosowania w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Elblągu z terenu Miasta i Gminy Pasłęk na kadencję 2016-2019;

d) podjęcie uchwały w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Okręgowego w Elblągu z terenu Miasta i Gminy Pasłęk na kadencję 2016-2019.

22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej do Rady Miejskiej w Pasłęku przez mieszkańców miejscowości Owczarnia.

23. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.

24. Sprawy różne.

25. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pasłęku

mgr Marian Matuszczak


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

#Kierowca   2019-03-18

Kiedy załatacie dziury w jezdniach !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


#Kri#Kierowca  2019-03-19

Teraz droga Gryzyna -Rogajny-Leznica .. priorytetet


#Baron   2019-03-19

Co wy wymagacie od tych radnych wystarczy na nich spojrzeć i to wystarczy ci sami co byli he he . I chcecie żeby się zmieniło wolne żarty panowie i panie chcieliście takich samych to macie.


#Prowincjonalna żenada   2019-03-19

dziury łatać w jedniach nie wstyd wam cholera!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


#Bezradny   2019-03-18

Punkt 14 to bezcenna informacja aż 2 imprezy w ciągu roku na stadionie miejskim to szczyt możliwości emerytowanego dyrektora parku a remont stadionu kosztował prawie 3mln złotych.


#Palma   2019-03-18

Chałupniczo zatkaj dziurę.


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności