29 maja 2020 Magdaleny, Bogumily, Urszuli

Sesja w powiecie

dodał 2019-02-09
Sesja w powiecie

W piątek 15 lutego odbędzie się IV sesja rady powiatowej w Elblągu. Początek obrad o godzinie 10:00. Poniżej porządek sesji.

jp

 

P O R Z Ą D E K O B R A D

IV sesji Rady Powiatu w Elblągu

w dniu 15 lutego 2019 r. o godz. 10.00

sala konferencyjna Starostwa Powiatowego

przy ul. Saperów 14 a w Elblągu (IV piętro)

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Składanie na piśmie interpelacji i zapytań radnych.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu za okres od 28 grudnia 2018 r. do 15 lutego 2019 r.
 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Elbląski za 2018 rok.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Elbląskiego w 2018 roku.
 7. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Powiatu w Elblągu w 2018 roku.
 8. Projekty uchwał Rady Powiatu w Elblągu:

8.1 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029.

8.2 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019.

8.3 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Pasłęk.

8.4 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Elbląskiego w 2019 roku.

8.5 w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Elbląskiego na lata 2019-2021.

8.6 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Elbląskiego, położonej w obrębie 24, m. Elbląg, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 95/2 i nr 94/1.

8.7 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, ze Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, umowy użyczenia, nieruchomości położonej w obrębie 10 m. Pasłęk oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 69/2, na okres 5 lat.

8.8 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Powiecie Elbląskim.

8.9 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Członka Komisji.

8.10 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego, Turystyki i Promocji Powiatu, Zastępcy Przewodniczącego oraz Członka Komisji.

8.11 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Edukacji, Sportu i Spraw Obywatelskich, Zastępcy Przewodniczącego oraz Członków Komisji.

8.12 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Elblągu na rok 2019.

8.13 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Elblągu na 2019 r.

8.14 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku.

 1. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 2. Sprawy różne.
 3. Zakończenie sesji.

 

 

 


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

#Do starosty   2019-02-11

Plan lekcji w szkole powinien być tak zmieniony (po wyborach), aby każdy radny mógł odbywać wszystkie swoje lekcje, a w czasie wolnym od lekcji wykonywać obowiązki radnego. Jeżeli jest inaczej to znaczy, że dyrekcja w szkole jest do d...


#NO CIEKAWE CO UCHWALĄ   2019-02-11

A CO ONI MĄDREGO MOGĄ UCHWALIĆ TE SAME TWARZE I TE SAME GŁOWY NIC MĄDREGO JEDEN UKŁAD OD LAT HE HE . DROGI JAKIE BYŁY TAKIE BĘDĄ . A JAK BĘDĄ JAKIEŚ NOWE NAWIERZCHNIE TO NA KRÓTKI CZAS BO MATERIAŁ NIE TAKI BARDZIEJ OSZCZĘDNY ITD.


#Księgowy   2019-02-10

Gmina Pasłęk od lat przejmuje od powiatu wiele kilometrów dróg i chodników bez żadnego z ich strony wsparcia finansowego. Pasłęk natomiast zaciąga kredyty aby nowe dodatkowe zadania realizować. Normalne?


#Akcja#Księgowy  2019-02-10

Dlaczego wprowadzasz czytelników w błąd? Sprawdź przepisy regulujące przekazywanie dróg między jednostkami samorządowymi a nie pleciesz plotki jakieś


#Nick   2019-02-10

A to wolne miejsce koło p. Rozenbajgera to czyje? Czyżby znowu wielki nieobecny Organista Jacek M? Dalej nie ogarnia swoich obowiązków? Ciekawe czy ma placone za to, że go nie ma?


#Etacik#Nick  2019-02-10

Może dostał fuchę na Srebrnej


#Nick   2019-02-10

Radny czyli jak?Nie mydl oczu Wyborcom. Bierz się do roboty i swoich kumpli pogoń do działania. I to już !!!


#Spokojny   2019-02-10

Jest oczywiste, że przejęcie przez UM utrzymania ulic i dróg na terenie Gminy Pasłęk od powiatu i sejmiku wojewódzkiego może się dokonywać ŁĄCZNIE z przejmowaniem pieniędzy, przeznaczonymi przez te instytucje na utrzymywanie tych ulic i dróg. Inaczej nie miałoby to najmniejszego sensu.


#Radny#Spokojny  2019-02-10

Do tej pory było inaczej.


#Spokojny#Radny  2019-02-10

I dlatego jest jak jest, czyli źle.


#Spokojny   2019-02-10

Całe to powiatowe towarzystwo wzajemnej adoracji to pasożytnicza jemioła na zdrowym drzewie samorządowym, wysysająca z niego finansowe soki na swoje - nikomu nie potrzebne - istnienie. Np. ulice i drogi powiatowe na terenie gminy Pasłęk powinne być w gestii UM w Pasłęku, co wyeliminowałoby nieporozumienia, kto ma je odśnieżać.


#Starosta   2019-02-09

czy to prawda, że w ubiegłym roku jak i sesjach powiatu nauczyciele będący radnymi pobierali wynagrodzenie w pełnej wysokości w szkołach, pomimo tego, że otrzymali diety z tytułu udziału w sesji powiatowej?


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności