6 sierpnia 2020 Slawy, Jakuba, Oktawiana

Sesja w powiecie

dodał 2019-12-15
Sesja w powiecie

Najbliższa sesja Rady Powiatu w Elblągu została zaplanowana na piątek, 20 grudnia 2019 r. o godz. 10.00. Wśród ważniejszych punktów obrad znalazły się:

- wręczenie nagrody Starosty Elbląskiego za działalność w dziedzinie wolontariatu „Wolontariusz Powiatu Elbląskiego” – Edycja 2019 r.

- uchwalenie budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020.

mm


 

P O R Z Ą D E K O B R A D

XVII sesji Rady Powiatu w Elblągu

w dniu 20 grudnia 2019 r. o godz. 10.00

sala konferencyjna Starostwa Powiatowego

przy ul. Saperów 14 a w Elblągu (IV piętro)

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
  3. Wręczenie nagrody Starosty Elbląskiego za działalność w dziedzinie wolontariatu „Wolontariusz Powiatu Elbląskiego” – Edycja 2019 r.
  4. Podziękowanie Dyrektorowi Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym za wkład pracy i zaangażowanie przy rozbudowie budynku pracowni artystycznych Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym.
  5. Składanie na piśmie interpelacji i zapytań radnych.
  6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu za okres od 29 listopada 2019 r. do 20 grudnia 2019 r.
  7. Projekty uchwał Rady Powiatu w Elblągu:

7.1 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029.

7.2 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019.

7.3 w sprawie wykazu wydatków budżetu Powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

7.4 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2029.

7.5 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020.

7.6 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

  1. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
  2. Sprawy różne.
  3. Zakończenie sesji.

 


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności