9 kwietnia 2020 Marii, Dymitra, Heliodora

Sesja w powiecie

dodał Ponad 2 mieiące temu, 2020-01-25
Sesja w powiecie

Poniżej przedstawiamy Państwu porządek obrad XVIII sesji rady powiatowej w Elblągu. Sesja odbędzie się w dniu 31 stycznia 2020 roku o godzinie 9:00 w siedzibie starostwa przy ul. Saperów 14 a.

jp   

       

1.         Otwarcie sesji.
2.         Przyjęcie porządku obrad sesji.
3.         Składanie na piśmie interpelacji i zapytań radnych.
4.         Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu za okres od 20 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.
5.         Projekty uchwał Rady Powiatu w Elblągu:
5.1       projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2029.
5.2       projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020.
5.3       w sprawie przystąpienia Powiatu Elbląskiego do związku powiatowo-gminnego o nazwie Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego i przyjęcia Statutu związku powiatowo-gminnego o nazwie Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.
5.4       projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/74/2012 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie utworzenia Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Marwicy, utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Samodzielne Mieszkanie” w Pasłęku oraz zmiany statutu Domu Dziecka „Orle Gniazdo” w Marwicy.
5.5       w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 1154 N Robity – Łukszty.
5.6       w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
5.7       w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Elblągu na 2020 rok.
5.8       w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Elblągu na 2020 rok.
6.         Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
7.         Sprawy różne.
8.         Zakończenie sesji.
 
 

                                                                                                             


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

#Musisz psuć humor w weekend   Ponad 2 mieiące temu, 2020-01-25

Nie masz lepszego zdjęcia? Jak popatrzę co figura bierze dietę z moich podatków to mam odruch wymiotny.


#Obcy#Musisz psuć humor w weekend  Ponad 2 mieiące temu, 2020-01-26

To prawda. Ale to brak samokrytycyzmu. Ani jeden ani drugi obie funkcje na 2


#Nick   Ponad 2 mieiące temu, 2020-01-25

A Derektor o czym czyta???


#Były uczeń #Nick  Ponad 2 mieiące temu, 2020-01-25

Plan lekcji ustala z organistą


#Mówią jak jest#Nick  Ponad 2 mieiące temu, 2020-01-25

Nie czyta. Myśli.


#Nie wierzę #Mówią jak jest  Ponad 2 mieiące temu, 2020-01-25

Niemożliwe....


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności