24 października 2020 Rafala, Marcina, Antoniego
Reklama Heops

Sesja w powiecie

dodał 2020-07-01
Sesja w powiecie

W dniu wczorajszym (30 czerwca 2020 r.) o godz. 13.00, w trybie zdalnym w formie telekonferencji, odbyła się XXIV Sesja Rady Powiatu w Elblągu.

Podczas tej Sesji Rada Powiatu w Elblągu wysłuchała:

  • Sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu za okres od 29 maja 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. przedstawionego przez Starostę Elbląskiego,

  • Informacji dotyczącej wykorzystania środków przeznaczonych na aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracy w 2019 roku,

  • Informacji nt. Rynku pracy w Powiecie Elbląskim w 2019 roku.

Podjęto 5 uchwał Rady Powiatu w Elblągu:

  • uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2030,

  • uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020,

  • uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

  • uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego dla nieruchomości oznaczonych, jako działki nr 112/4, 109/1,112/2, położonych w obrębie Marwica, gmina Rychliki,

  • uchwała w sprawie przystąpienia Powiatu Elbląskiego do związku powiatowo –gminnego o nazwie Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.

Ponadto przedstawiono informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach Radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.

 


Żwirownia 1140 px
nasza2