25 października 2021 Darii, Wilhelminy, Bonifacego
Reklama Heops

Sesja w powiecie

dodał Ponad miesiąc temu, 2021-09-18
Sesja w powiecie

W piątek 24 września odbędzie się w formie wideokonferencji sesja rady powiatowej w Elblągu. Poniżej znajdą Państwo porządek obrad.

jp

P O R Z Ą D E K O B R A D

XXXVII Sesji Rady Powiatu w Elblągu

w dniu 24 września 2021 r. o godz. 10.00,

w trybie wideokonferencji

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

3. Składanie na piśmie interpelacji i zapytań Radnych.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu za okres od 20 sierpnia 2021 r. do 24 września 2021 r.

5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 r.

6. Pojęcie uchwał Rady Powiatu w Elblągu:

6.1 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030.

6.2 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021.

6.3. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Rychliki.

6.4. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Elbląskiego.

6.5. w sprawie pozbawienia dróg powiatowych nr 2176N ul. Limanowskiego i 2188N ul. Gdańska w Pasłęku kategorii drogi powiatowej.

6.6. w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 2158N ul. Słowackiego w Młynarach kategorii drogi powiatowej.

6.7. w sprawie likwidacji Domu Pomocy Społecznej w Rangórach.

7. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach Radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.

8. Sprawy różne.

9. Zakończenie Sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatowej

Genowefa Kwoczek

                                                                                                                                                                                                               

 


Dodaj Komentarz

Walidacja: słowo na dziś :ratusz

Komentarze

POMOC DROGOWA/ USŁUGI TRANSPORTOWE do 27 TON
nasza2