7 grudnia 2021 Marcina, Ambrożego, Teodora
Reklama Heops

Sesja w powiecie

dodał Ponad miesiąc temu, 2021-10-23
Sesja w powiecie

P O R Z Ą D E K O B R A D
XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Elblągu
w dniu 29 października 2021 r. o godz. 10.00,
w trybie wideokonferencji

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
3. Składanie na piśmie interpelacji i zapytań Radnych.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu za okres od 24 września 2021 r. do 29 października 2021 r.
5. Informacja nt. rynku pracy w Powiecie Elbląskim w I połowie 2021 r.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Elbląskiego za rok szkolny 2020/2021.
7. Informacja Starosty Elbląskiego z analizy oświadczeń majątkowych za 2020 rok.
8. Informacja Przewodniczącej Rady Powiatu w Elblągu z analizy oświadczeń majątkowych Radnych za 2020 rok.
9. Pojęcie uchwał Rady Powiatu w Elblągu:
9.1 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030.
9.2 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021.
9.3 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Markusy.
9.4 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Młynary.
9.5 projekt uchwały Rady Powiatu w Elblągu zmieniającej uchwałę Rady Powiatu w Elblągu Nr XXXVI/55/2021 z dnia 20 sierpnia 2021 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, należących do kompetencji samorządu powiatowego oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2021 na realizację tych zadań.
9.6 w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu , obowiązujących w roku 2022.
9.7 w sprawie złożenia wniosku do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Mikołajczyka w Pasłęku.
9.8 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku.
9.9 w sprawie przyjęcia „Raportu za lata 2019 i 2020 z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Elbląskiego na lata 2017-2020”.
10. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach Radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie Sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Elblągu
Genowefa Kwoczek

 


Dodaj Komentarz

Walidacja: słowo na dziś :chrobrego

Komentarze

POMOC DROGOWA/ USŁUGI TRANSPORTOWE do 27 TON
kocham Jarka