16 sierpnia 2022 Rocha, Stefana, Joachima
Reklama Heops

Sesja w powiecie

dodał Ponad miesiąc temu, 2022-06-25
Sesja w powiecie

P O R Z Ą D E K O B R A D
XLVIII Sesji Rady Powiatu w Elblągu
w dniu 30 czerwca 2022 r. o godz. 10.00,
w trybie wideokonferencji

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
3. Wręczenie nagród w Konkursie Starosty Elbląskiego „Wieś z Inicjatywą”- edycja 2022.
4. Składanie na piśmie interpelacji i zapytań Radnych.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu za okres od 20 maja 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.
6. Sprawozdanie za 2021 r. z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
7. Podjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w Elblągu:
7.1 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2022-2030.
7.2 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022.
7.3 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pasłęk.
7.4 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/15/2022 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Pasłęk.
8. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach Radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie Sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Elblągu
Genowefa Kwoczek

 


kocham jarka
gp reklama