6 grudnia 2019 Mikołaja, Jaremy, Emiliana

Sesja XIII

dodał Dwa tygodznie temu, 2019-11-22
Sesja XIII

XIII sesja Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2018-2023 zwołana została na godzinę 1000 w dniu 29 listopada 2019 roku (piątek) w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Sprawozdanie z prac Burmistrza Pasłęka w ostatnim okresie międzysesyjnym.
 7. Zapytania i wnioski sołtysów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie Miasta i Gminy Pasłęk.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze likwidacji filii Biblioteki Publicznej w Pasłęku zlokalizowanej w Rogajnach oraz zamiarze zmiany statutu Biblioteki Publicznej w Pasłęku
 10. Przyjęcie Obwieszczenia Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr III/37/14 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2019-2026.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2019 budżetu Gminy Pasłęk.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych za 2020 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu dróg publicznych w mieście Pasłęk, tj. przedłużenia ulicy Jana Heweliusza i ulicy Spółdzielczej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej do Rady Miejskiej w Pasłęku przez grupę nauczycieli Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Pasłęku i Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Pasłęku.
 16. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad sesji.

 


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

#Farsa w mieście trwa   Ponad tydzień temu, 2019-11-22

włefiści są bardzo przywiązani do swojego tytułu naukowego


#Mira#Farsa w mieście trwa  Ponad tydzień temu, 2019-11-23

no fakt a gdzie skromnosc wrodzona .....


#Poprawka#Farsa w mieście trwa  Ponad tydzień temu, 2019-11-23

Jeśli już to "wuefiści".


#Jest jak jest#Poprawka  Ponad tydzień temu, 2019-11-24

nie komentuj celowo napisane pod ten cały kabaret ,prezydent Warszawy ( też ma ) takich jaj nie robi jakie są u nas z tą tytuomanią a i w innych miastach widać pokorę i skromność , nawet na drzwiach do pokoju w którym siedzi kazał sobie napisać tytuł ,to i włefiści chcą się jakoś odgryść


#Tk   Ponad tydzień temu, 2019-11-22

czy pan Marian to jedyny MAGISTER w tym pieknym grodzie bo On zawsze ma przedrostek MAGISTER, inni mają też jakieś dziwne tytuły doktor czy profesor a nie używają pewnie nie sa tredi iii buuuu


#Mgr#Tk  Ponad tydzień temu, 2019-11-23

Tak, większość z nich ma tytuły mgr. A ty jakiś posiadasz???


#Odwołać napoleona   Dwa tygodznie temu, 2019-11-22

ratujcie mury


#Technik drogowy   Dwa tygodznie temu, 2019-11-22

Rondo Jagiełły Westerplatte - przecież wykończenie to dramat - niech to ktoś poprawi wyrwy doły dziury LITOśCI Czy naprawdę nikt tego nie widzi kto zrobił odbiór techniczny tego bubla


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Przypominamy o wystawie

Pozostało3 dni

Piotr Adamczyk dyrektor Biblioteki Publicznej w Pasłęku zaprasza na otwarcie wystawy...


Zbiórka krwi - każdy może wziąć udział

Pozostało3 dni

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia 9 grudnia w godzinach od...


Pierniki i marcepany

Pozostało4 dni

Biblioteka Publiczna w Pasłęku oraz Pasłęcki Ośrodek Kultury serdecznie zapraszają...