Reklama Heops

Sesja XLV

dodał Ponad miesiąc temu, 2022-05-20
Sesja XLV

Zawiadomienie o XLV sesji Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2018-2023

Niniejszym informuję, że w dniu 27 maja 2022 roku (piątek) o godzinie 10:00 odbędzie się XLV sesja Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2018-2023, w Sali im. Stanisława Paździora w Urzędzie Miejskim w Pasłęku, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Wybór sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie porządku obrad.

 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 6. Sprawozdanie z prac Burmistrza Pasłęka w ostatnim okresie międzysesyjnym.

 7. Zapytania i wnioski sołtysów.

 8. Debata na temat stanu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie Miasta i Gminy Pasłęk.

 9. Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr VI/45/94 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy - Miasta i Gminy Pasłęk pod nazwą Administracja Domów Mieszkalnych i utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Administracja Domów Mieszkalnych.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2022-2029.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2022 budżetu Gminy Pasłęk.

 12. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym do tego celu miejscu.

 13. Przedstawienie przez Burmistrza Pasłęka Raportu o stanie Miasta i Gminy Pasłęk za 2021 rok, o którym mowa w art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559).

 14. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.

 15. Sprawy różne.

 16. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pasłęku

mgr Marian Matuszczak

 


Dodaj Komentarz

Walidacja: słowo na dziś :ogrodowa

Komentarze

 • Pat
   Ponad miesiąc temu, 2022-05-20

  No i nie ma nic Na temat zieleni miejskiej...Hello???

  Roman
   Ponad miesiąc temu, 2022-05-20

  "...utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Administracja Domów Mieszkalnych." To fragment pkt. 9 sesji. Mnie to się kojarzy z podwyżką opłat, gdyż nowo powstała jednostka budżetowa, oderwana od budżetu miasta i gminy swój budżet będzie musiała stworzyć. A nawet powinna nowa jednostka przynosić zyski, by mieć z czego wypłacić "trzynastki" oraz nagrody dla nowego Zarządu.

kocham jarka
Usługi Dźwigowe Pasłęk