20 stycznia 2022 Fabiana, Sebastiana
Reklama Heops

Spotkanie konsultacyjne w Pasłęku

dodał Ponad tydzień temu, 2022-01-11
Spotkanie konsultacyjne w Pasłęku

Serdecznie zapraszamy mieszkańców do punktu konsultacyjnego, który będzie udzielał informacji w związku z trwającymi pracami planistycznymi w zakresie opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  centralnej i wschodniej części Pasłęka w rejonie ulicy Strażackiej, Konopnickiej, Wojska Polskiego, Władysława Jagiełły oraz Bohaterów Westerplatte w Pasłęku.


Drugie spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 12 stycznia br. (środa) od godziny od 15:00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Pasłęku, ul. Jagiełły 30, 14-400 Pasłęk.

Przypominamy, że planowane zmiany obejmują m.in: zmianę powiązań komunikacyjnych oraz zmianę parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu w tym wysokości zabudowy, dopuszczenie funkcji usługowych wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, terenów sportu i rekreacji, zieleni urządzonej, parkingów i garaży wielkopowierzchniowych oraz zmianę warunków podziału nieruchomości. Większość terenu wnioskowanych zmian  obejmuje obszar po dawnym zakładzie "ORWO" położony w bliskim sąsiedztwie pasłęckiej starówki, na terenach podlegających restrukturyzacji i rewaloryzacji  zagospodarowania gdzie głównym celem jest m.in. zagospodarowanie  terenów zdegradowanych - poprzemysłowych takich jak odlewnia "ORWO" (dawniej Bumar Waryński). Jest to bardzo ważny i wyeksponowany teren położony w centralnych rejonach miasta Pasłęk w sąsiedztwie zabytkowej pasłęckiej starówki.  Uzyskanie opinii od mieszkańców pozwoli na przygotowanie dobrego planu uwzględniającego potrzeby inwestycyjne właścicieli nieruchomości na terenie objętym zmianą planu miejscowego, a także osób na nim zamieszkałych oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszego miasta.

 


kocham jarka
nasza