22 października 2019 Halki, Filipa, Salomei

Spotkanie z sołtysami

dodał 2018-03-07
Spotkanie z sołtysami
Wczoraj w Urzędzie Miejskim odbyło się coroczne spotkanie, adresowane do sołtysów. Tym razem rozmawiano o chorobach zakaźnych zwierząt gospodarskich, o zmianach w prawie wodnym, problemach związanych z odszkodowaniem za słupy energetyczne oraz o terminach składania wniosków o dopłaty dla rolników.

 

Na początku spotkania przedstawicielka elbląskiej weterynarii opowiedziała o afrykańskim pomorze świń (ASF), który w ostatnim czasie bardzo szybko rozprzestrzenia się w naszym regionie. ASF to groźna, nieuleczalna, wysoce zakaźna i zaraźliwa, wirusowa choroba świń domowych oraz dzików. Niestety ma na nią szczepionki. Co istotne, na ASF chorują tylko dziki i trzoda chlewna - wirus nie przenosi się na inne gatunki zwierząt i nie jest niebezpieczny dla ludzi. Warto w tym miejscu przypomnieć rolnikom, że najskuteczniejszą ochroną przed wirusem jest przestrzeganie zasad bioasekuracji. Poza tym przepisy nakładają na hodowców świń obowiązek dwukrotnego w ciągu doby kontrolowania stanu ich zdrowia. Rolnik, który zaobserwuje u świni jakieś dziwne objawy, które sugerują pojawienie się wirusa (chwianie się zwierzęcia, upadki, brak apetytu, gorączkę, krwawe kropki lub plamy na skórze i błonach śluzowych czy krwawe wycieki) musi o tym jak najszybciej powiadomić powiatowego lekarza weterynarii lub lekarza weterynarii z którym gospodarstwo na co dzień współpracuje.

Kolejnym tematem wczorajszego spotkania były zmiany w przepisach ustawy prawo wodne. Przypomnijmy, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zostało powołane 1 stycznia 2018r. Nowa instytucja jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za gospodarkę wodną w naszym kraju. Wody Polskie przejęły dotychczasowe należności, zobowiązania, prawa i obowiązki Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Z założeń wynika m.in., że dyrektorzy regionalnych zarządów mają pełnić rolę regulatora cen. W kompetencji regulatora cen będzie: opiniowanie regulaminów dostarczania i odprowadzania ścieków, zatwierdzanie taryf oraz rozstrzyganie sporów pomiędzy odbiorcami usług a przedsiębiorstwami. Wśród zadań Wód Polskich znajduje się także przygotowanie projektów dokumentów związanych z zarządzaniem ryzykiem powodziowym oraz przeciwdziałaniem skutkom suszy. Obecni na spotkaniu przedstawiciele Wód Polskich mówili o planach, związanych z remontami jazów, likwidacją wyrw i wykaszaniem poboczy rzeki Wąskiej i Elszki. Burmistrz Wiesław Śniecikowski dodał, że ochroną przeciwpowodziową trzeba też objąć mieszkańców Zielonki Pasłęckiej i Stegien. Burmistrz mówił także o tym, że należy zająć się ochroną terenu zalewowego przy ul. Dolnej w Pasłęku. Zaprosił przedstawicieli Wód Polskich na osobne spotkanie, na którym poinformuje o możliwości wsparcia przez gminę tych przedsięwzięć.

W dalszej części spotkania sołtysi zostali poinformowani o terminach i sposobie składania wniosków (od 15.marca do 15.maja). Nowością w tym roku jest to, że gospodarze mogą składać wnioski o płatności bezpośrednie tylko przez internet. Posłuży do tego specjalna aplikacja. 15 marca 2018 r. udostępniona zostanie pełna wersja aplikacji eWniosekPlus na stronie internetowej Agencji wraz z pełną Instrukcją korzystania z aplikacji eWniosekPlus oraz filmami instruktażowym. Ułatwieniem dla rolników ma być oświadczenie, które składa się zamiast całego rozbudowanego wniosku. Jest to świadczenie o braku zmian. W roku 2018 w przypadku, gdy dane z wniosku o przyznanie płatności za rok 2017 nie uległy zmianie, rolnik zamiast wniosku o przyznanie płatności za rok 2018 może złożyć Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017. Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 roku..." można jeszcze złożyć do 14 marca 2018 r.

Sporo emocji wywołało u uczestników spotkania wystąpienie prawnika, który mówił o tym, że jedyną drogą w przypadku rozstrzyganiu sporu z firmą energetyczną przy wymianie słupów jest sąd. Rolnicy mówili o tym, że stojące na ich nieruchomościach słupy są dla nich kłopotliwe, a każda wymiana urządzeń przesyłających prąd, powoduje u nich straty. Firma energetyczna niestety nie zawsze chce się dogadać. Właściciele gruntów rolnych, na których postawiono słupy energetyczne oraz stacje transformatorowe, mogą co do zasady żądać od zakładów energetycznych odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego. Dla właścicieli gruntów zagrożeniem może być zasiedzenie służebności przez zakład energetyczny.

Na zakończenie spotkanie burmistrz W. Śniecikowski opowiedział o budżecie gminy w roku 2018 oraz o planowanych inwestycjach, wśród których od lat dominują budowy nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na wsiach oraz inwestycje w infrastrukturę drogową.

oprac.aw

 

0
0
0
0
0
0

Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

#Ja   2018-03-08

Szkoda ,że pan burmistrz organizuje spotkanie z sołtysami w godzinach przedpołudniowych-podobnie jak sesje. Nie każdy sołtys siedzi w domu i może na spotkanie przyjechać. Są osoby które pracują i niestety gdy zwolnią się z pracy-mają dzień bezpłatny-w przeciwieństwie do radnych którzy mają płatne. Temat poruszany wielokrotnie , ale kto tam będzie sołtysa słuchał. On jest do roboty.


#Pomidorówka z ryżem   2018-03-08

Burmistrz jak zwykle chce pokazać że kancelista pełni jakąś poważną funckje i kazał mu się pojawić na tym zebraniu. Henryk bardzo mi przypomima Misiewicza z PISu, bo wściśnięty przez znajomości z burmistrzem. Pewnie musiał dobrze udawać zainteresowanie poruszanymi tematami bo coś tam rysował w kajecie. Jego rola w urzędzie to jeden wielki matrix.


#Nick   2018-03-07

A kancelista co tam robi ???


#Nick#Nick  2018-03-07

to, czym kancelista się zajmuje


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Klub Miłośników Poezji zaprasza

Pozostało14 dni

Klub Miłośników Poezji działający przy Bibliotece Publicznej w Pasłęku...


Przypominamy - Klub Miłośników Poezji zaprasza

Pozostało14 dni

Klub Miłośników Poezji działający przy Bibliotece Publicznej w Pasłęku...


IV Pasłęckie Biegi Niepodległości

Pozostało17 dni

8 listopada 2019 r. na Stadionie Miejskim im. Jana Pawła II w Pasłęku odbędą się IV...