2 grudnia 2020 Balbiny, Bibianny, Pauliny
Reklama Heops

Stawki opłat za wywóz odpadów

dodał 2017-12-17
Stawki opłat za wywóz odpadów
Poniżej znajdą Państwo stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od dnia 1 stycznia 2018 r.

W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego uchwały nr XI/74/17 z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/44/15 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 czerwca 2015 r. dotyczącej metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. W-M z 2017 r. poz. 4506), na mocy, której stawki opłaty zostały podwyższone.

Informujemy, iż właściciel nie jest obowiązany do składania nowej deklaracji – opłatę za gospodarowanie odpadami uiszcza według niżej podanych stawek.


 

Stawki opłaty mają zastosowanie do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 stycznia 2018 r.


 

W przypadku nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, stawka opłaty za mieszkańca wynosi:

 • odpady zbierane w sposób selektywny:

od 1 do 2 mieszkańca - 11,45 zł zł miesięcznie

od 3 do 4 mieszkańca - 10,50 zł miesięcznie

od 5 do 6 mieszkańca - 8,59 zł miesięcznie

od 7 mieszkańca i powyżej - 6,68 zł miesięcznie

 • opłata za odpady zbierane w sposób nieselektywny -16,36 zł miesięcznie

W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stawka opłaty za pojemnik wynosi:

 • Odpady zbierane w sposób selektywny:
  110 – 120 l –20,39 miesięcznie
  240 l – 40,78 zł miesięcznie
  360 l – 61,16 zł miesięcznie
  1100 l – 186,92 zł miesięcznie

 • Odpady zbierane w sposób nieselektywny:

  10 – 109 l – 11,33zł miesięcznie
  110 – 120 l – 33,98 zł miesięcznie
  240 l – 67,97 zł miesięcznie
  360 l – 101,95 zł miesięcznie
  1100 l – 311,54 zł miesięcznie


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

#Pasłęczanin   2017-12-18

Kazdy?Ja nie otrzymałem.Skąd mam wiedziec ile mam płacic?


#Infor   2017-12-18

Każdy zobowiązany do ponoszenia opłaty za odpady otrzymał pismo informujące o wysokości podwyżki tej opłaty oraz o jej podstawie.


#Kalkulator   2017-12-18

Szczegółowe, skropulatne wyliczenie kosztów funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami, wysokość poszczególnych rodzajów kosztów oraz wysokość deficytu dochdów z opłat za odpady które powinny pokrywać koszty,a który to deficyt trzeba pokryć podwyżką, zostały szczegółowo skalkulowane i przedstawione w uzasadnieniu do uchwały nr XI/74/17 Rady Miejskiej W Pasłęku z dn. 20.10.2017r. Uzasadnienie to jest dostępne w BIP Urzędu Miejskiego w Pasłęku w zakładce " Uchwały Rady Miejskiej jako załącznik do ww. uchwały.


#Nick#Kalkulator  2017-12-18

Tylko w tym wyliczeniu nie ma informacji ile mieszkańców nie płaci w ogóle oraz jaka jest skala ściągalności zaległości


#Pytam   2017-12-17

Jak jest skala podwyżki? O tym nikt nie informuje.


#Regina#Pytam  2017-12-17

Są to za trudne pytania a odpowiedzi niewygodne.


#Regina   2017-12-17

Według ustawy system powinien się samofinansować. Proszę podać mieszkańcom % strukturę wydatków . Ile wydano , ile planuje się wydać na administrację ile na transport a ile na unieszkodliwienie odpadów. Podatnicy powinni wiedzieć na co idą nasze podatki.


#Rr   2017-12-17

Opłata za odpady zbierane w sposób nieselektywny jest niezależna od liczby osób?


#Lol   2017-12-17

To i tu podwyżka?-coś okropnego ,jaki dobrobyt się zapowiada!


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności
Żwirownia 1140 px
nasza2