18 września 2019 Irmy, Stanislawa, Ireny

Stomatolodzy do szkół

dodał Ponad tydzień temu, 2019-09-05
Stomatolodzy do szkół

Burmistrz Pasłęka zaprasza stomatologów do współpracy przy zwiększaniu dostępności opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży w szkołach.

Współpraca obejmować ma realizację postanowień art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r., o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078).

Ustawa zakłada zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do świadczeń stomatologicznych udzielanych w gabinetach dentystycznych oraz objęcie jak najliczniejszej grupy dzieci i młodzieży efektywną opieką stomatologiczną oraz działaniami edukacyjnymi w zakresie zdrowia jamy ustnej.

Realizatorem programu może zostać lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.), w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną na uczniami będzie wykonywał:
• świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
• profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia,
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Świadczenie będzie obejmowało dzieci i młodzież ze szkół podstawowych:
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Pasłęku, ul. Władysława Jagiełły 30, 14-400 Pasłęk
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Pasłęku, ul. Sprzymierzonych 9, 14-400 Pasłęk
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. mjra Henryka Sucharskiego w Pasłęku, ul. 3 Maja 21, 14-400 Pasłęk
4. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Rogajnach, Rogajny 27, 14-400 Pasłęk
5. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej, Zielonka Pasłęcka 17, 14-400 Pasłęk
dla których organem prowadzącym jest Gmina Pasłęk.

Liczba placówek objętych świadczeniem zostanie ustalona w ramach zawartego porozumienia między organem a lekarzem.

Realizacja zadania będzie odbywała się w gabinecie stomatologicznym podmiotu, który zawrze porozumienie z gminą na świadczenie usług ogólnostomatologicznych.

Opieka zdrowotna nad uczniami jest finansowana ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia. Kwota zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy w zakresie leczenia uczniów jest zmienna i dostosowana do potrzeb zdrowotnych ucznia.
Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1199).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pasłęku, Referat Edukacji, Promocji i Rozwoju Gminy, pl. św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk, tel. 55 248 20 01.
Wstępne deklaracje współpracy należy składać w Urzędzie Miejskim w Pasłęku, pl. św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk, do dnia 10 września 2019 r.

 

 


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

#Głos POsłęka   Ponad tydzień temu, 2019-09-05

Panie Redaktorze a gdzie jest komentarz krytykujący wprowadzenie stomatologów do szkól. Przecież to przez Pisiorów


#NN#Głos POsłęka   Ponad tydzień temu, 2019-09-05

Od planów do realizacji droga daleka (PiS specjalizuje się w tym, tylko rozdawnictwo pieniędzy podatników wybranym grupom społecznym im wychodzi). Burmistrz ogłasza, a czy stomatolodzy zaczną rzeczywiście leczyć w szkołach zęby tzw. bombelków to inna kwestia. Zależy, czy będzie to dla nich opłacalna finansowo robota.


#Głos POsłęka #NN  Ponad tydzień temu, 2019-09-05

Jakie rozdawnictwo? Czy w Twojej rodzinie nikt nie wyjechał na zachód, bo tam jest socjal?


#Ja   Ponad tydzień temu, 2019-09-05

Nie polecam polo marketu.


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

20 lat powiatu elbląskiego

Pozostało3 dni

Na dzień 21 września 2019 roku zaplanowano uroczyste obchody 20 – lecia powstania...