28 września 2020 Waclawa, Tymona, Marka

Stomatolodzy do szkół

dodał 2019-09-05
Stomatolodzy do szkół

Burmistrz Pasłęka zaprasza stomatologów do współpracy przy zwiększaniu dostępności opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży w szkołach.

Współpraca obejmować ma realizację postanowień art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r., o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078).

Ustawa zakłada zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do świadczeń stomatologicznych udzielanych w gabinetach dentystycznych oraz objęcie jak najliczniejszej grupy dzieci i młodzieży efektywną opieką stomatologiczną oraz działaniami edukacyjnymi w zakresie zdrowia jamy ustnej.

Realizatorem programu może zostać lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.), w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną na uczniami będzie wykonywał:
• świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
• profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia,
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Świadczenie będzie obejmowało dzieci i młodzież ze szkół podstawowych:
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Pasłęku, ul. Władysława Jagiełły 30, 14-400 Pasłęk
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Pasłęku, ul. Sprzymierzonych 9, 14-400 Pasłęk
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. mjra Henryka Sucharskiego w Pasłęku, ul. 3 Maja 21, 14-400 Pasłęk
4. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Rogajnach, Rogajny 27, 14-400 Pasłęk
5. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej, Zielonka Pasłęcka 17, 14-400 Pasłęk
dla których organem prowadzącym jest Gmina Pasłęk.

Liczba placówek objętych świadczeniem zostanie ustalona w ramach zawartego porozumienia między organem a lekarzem.

Realizacja zadania będzie odbywała się w gabinecie stomatologicznym podmiotu, który zawrze porozumienie z gminą na świadczenie usług ogólnostomatologicznych.

Opieka zdrowotna nad uczniami jest finansowana ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia. Kwota zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy w zakresie leczenia uczniów jest zmienna i dostosowana do potrzeb zdrowotnych ucznia.
Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1199).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pasłęku, Referat Edukacji, Promocji i Rozwoju Gminy, pl. św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk, tel. 55 248 20 01.
Wstępne deklaracje współpracy należy składać w Urzędzie Miejskim w Pasłęku, pl. św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk, do dnia 10 września 2019 r.

 

 


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

#Głos POsłęka   2019-09-05

Panie Redaktorze a gdzie jest komentarz krytykujący wprowadzenie stomatologów do szkól. Przecież to przez Pisiorów


#NN#Głos POsłęka   2019-09-05

Od planów do realizacji droga daleka (PiS specjalizuje się w tym, tylko rozdawnictwo pieniędzy podatników wybranym grupom społecznym im wychodzi). Burmistrz ogłasza, a czy stomatolodzy zaczną rzeczywiście leczyć w szkołach zęby tzw. bombelków to inna kwestia. Zależy, czy będzie to dla nich opłacalna finansowo robota.


#Głos POsłęka #NN  2019-09-05

Jakie rozdawnictwo? Czy w Twojej rodzinie nikt nie wyjechał na zachód, bo tam jest socjal?


#Ja   2019-09-05

Nie polecam polo marketu.


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności