6 maja 2021 Judyty, Jakuba, Filipa
Reklama Heops

Święto Pracownika Socjalnego

dodał 2020-11-21
Święto Pracownika Socjalnego

Dzień 21 listopada ustawowo ustanowiono Dniem Pracownika Socjalnego, tj. pracowników socjalnych realizujących swoje zadania na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Pracownicy socjalni pomagając rodzinom w przezwyciężaniu trudności życiowych sprawiają, że ludzie odzyskują wiarę w swoją przyszłość. Na terenie miasta i gminy Pasłęk funkcjonują dwie jednostki organizacyjne gminy Pasłęk, które zatrudniają pracowników socjalnych i realizują ww. zadania. Jest to Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasłęku (MGOPS) i Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzecznej (ŚDS). Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej działającej w formie jednostki budżetowej. Zakresem swojej działalności obejmuje obszar miasta i gminy Pasłęk. Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Pasłęka. Celem MGOPS w Pasłęku jest w szczególności przyznawanie przewidzianych ustawą świadczeń, prowadzenie i rozwijanie niezbędnej infrastruktury socjalnej, realizacja zadań wynikających z rozeznania potrzeb społecznych, rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. Święto 21 listopada obchodzą również pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzecznej. ŚDS w Rzecznej jest jednostką pomocy społecznej zatrudniającą, nad którą merytoryczny nadzór sprawuje Burmistrz Pasłęka przy pomocy kierownika MGOPS. Działalność ŚDS w Rzecznej finansowana jest z budżetu Wojewody Warmińsko – Mazurskiego jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Działalność ŚDS w Rzecznej ukierunkowana jest na zapewnienie osobom potrzebującym wsparcia pozwalającego nabycie umiejętności umożliwiających im zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną. MGOPS w Pasłęku i ŚDS w Rzecznej cieszy się dużym uznaniem i poparciem w środowisku.

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w imieniu samorządu Miasta i Gminy Pasłęk składamy wszystkim pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasłęku oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzecznej serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za wysiłek i trud pracy wnoszonej w pomoc osobom potrzebującym. Pomoc, jaką niesiecie drugiemu człowiekowi, jest piękną, ale też ciężką pracą, bo oznacza codzienne stawanie wobec ludzkiego bólu, bezsilności, krzywdy i bezradności, wymaga towarzyszenia cierpiącym, ale też podejmowania bardzo trudnych decyzji, które nierzadko mają zasadniczy wpływ na jakość życia całych rodzin. Życzymy każdemu pracownikowi socjalnemu zadowolenia i satysfakcji z pracy, której wykonywanie wymaga nie tylko wiedzy i umiejętności, ale również zrozumienia dla ludzkiej słabości oraz głębokiego przekonania, że człowiek w obliczu problemów i cierpienia nie może pozostać sam. Praca socjalna to bardzo ważne i odpowiedzialne zadanie, które zawsze powinno budzić szacunek i wdzięczność całej społeczności lokalnej. Życzymy wszystkim pracownikom wiele osobistej i zawodowej satysfakcji, realizacji wszelkich zamierzeń, a także wiele sił w tej szlachetnej i ofiarnej służbie na rzecz najbardziej potrzebujących.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pasłęku

mgr Marian Matuszczak

Zastępca

Burmistrza Pasłęka

mgr Marek Sarnowski

 

Burmistrz Pasłęka

dr Wiesław Śniecikowski

 

 


POMOC DROGOWA/ USŁUGI TRANSPORTOWE do 27 TON
nasza2