1 marca 2021 Antoniny, Radoslawa, Dawida
Reklama Heops

Szanowni Mieszkańcy

dodał Ponad miesiąc temu, 2021-01-28
Szanowni Mieszkańcy

Pragnę poinformować, iż władze miasta podjęły współpracę z Polską Spółką Gazownictwa, Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie w celu realizacji działań na rzecz ochrony powietrza, określonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pasłęk. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w szczególności z niskich źródeł emisji możliwa jest poprzez stosowanie ogrzewania przyjaznego środowisku, którym bez wątpienia jest ogrzewanie skroplonym gazem ziemnym. Jest to rozwiązanie wygodne, bezpieczne, a przede wszystkim skuteczne w walce ze smogiem.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. jest największą spółką Grupy Kapitałowej PGNiG. Kluczowym zadaniem Spółki jest niezawodny i bezpieczny transport paliw gazowych siecią dystrybucyjną na terenie całego kraju bezpośrednio do odbiorców końcowych oraz sieci innych operatorów lokalnych.

Niska emisja to problem, który dotyczy całej wspólnoty samorządowej, a rozwiązać go można tylko poprzez wspólne działania na rzecz czystego powietrza. Władze miasta wykonały pierwszy krok podejmując współpracę z przedsiębiorcą, który stworzy możliwości podłączenia budynków do sieci gazowej. Do dnia 1 maja 2021 r. Polska Spółka Gazownictwa planuje wybudować stację regazyfikacji gazu LNG przy ul. Wojska Polskiego, co pozwoli przyłączyć w pierwszym etapie 50 klientów. W 2023 roku planowana jest rozbudowa sieci i doprowadzenie gazu do Osiedla Północ.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą Polskiej Spółki Gazownictwa na stronie internetowej www.psgaz.pl oraz do kontaktu z jej przedstawicielami pod numerem tel. 89 538 31 16 lub 691 740 171. Wypełniony wniosek o określenie warunków przyłączenia należy wysłać na adres: Polska Spółka Gazownictwa, Oddział Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn.

Ponadto informuję, iż właściciele domów jednorodzinnych mają możliwość uzyskania dofinansowania na kotłownię gazową z rządowego programu priorytetowego pn. „Czyste powietrze", realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Wnioski o dofinansowanie można składać za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Pasłęku. Wszelkich informacji dotyczących programu udziela pracownik ds. ochrony środowiska telefonicznie pod numerem 55 248 20 01 wew. 84.

Burmistrz Pasłęka

Wiesław Śniecikowski

 


nasza2