Sesja Rady Miejskiej - transmisja na żywo

dodał 2019-06-25
Sesja Rady Miejskiej - transmisja na żywo

O godzinie 10.00 w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku rozpoczęła się IX sesja Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2018-2023. Zapraszamy do śledzenia transmisji na żywo. Porządek obrad: 

 1. Otwarcie obrad sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Wybór sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie porządku obrad.

 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 6. Sprawozdanie z prac Burmistrza Pasłęka w ostatnim okresie międzysesyjnym.

 7. Zapytania i wnioski sołtysów.

 8. Prezentacja oferty Polskiej Spółki Gazowniczej Oddział Zakładu Gazowniczego w Olsztynie w sprawie gazyfikacji miasta Pasłęk.

 9. Prezentacja oferty przedsięwzięć rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych na sezon wakacyjny 2019 roku.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy – Miasta i Gminy Pasłęk

 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości do Spółki.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2019 – 2026.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2019 budżetu gminy Pasłęk.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (dot. prac restauratorskich przy gotyckich malowidłach w kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Mariance - Parafia pw. Św. Józefa w Pasłęku).

 16. Przyjęcie Obwieszczenia Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Pasłęk.

 18. Rozpatrzenie Raportu o stanie Miasta i Gminy Pasłęk w roku 2018:

 1. debata nad Raportem o stanie Miasta i Gminy Pasłęk w roku 2018,

 2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pasłęka wotum zaufania.

 1. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Pasłęka z tytułu wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2018 rok:

 1. zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2018 rok,

 2. zapoznanie z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2018 r.,

 3. zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym,

 4. zapoznanie z informacją o stanie mienia gminy Pasłęk,

 5. zapoznanie ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pasłęku,

 6. zapoznanie z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pasłęku w sprawie absolutorium,

 7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2018 rok,

 8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pasłęka z tytułu wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2018 rok.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Pasłęka.

 2. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.

 3. Sprawy różne.

 4. Zamknięcie obrad sesji.


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności