17 grudnia 2018 Olimpii, Lazarza, Floriana

Uczniowie ZS w Sądzie Okręgowym

dodał 2018-02-15
Uczniowie ZS w Sądzie Okręgowym
We wtorek 13 lutego 2018r. uczniowie klasy Ia Zespołu Szkół w Pasłęku w ramach zajęć z wiedzy o społeczeństwie wzięli udział w rozprawie sądowej w Sądzie Okręgowym w Elblągu. Wyjazdy tego typu i obserwacja rozprawy sądowej oraz pracy sędziego stanowi uzupełnienie wiedzy zdobytej podczas zajęć szkolnych dotyczących zagadnień z dziedziny prawa.

Młodzież uczestniczyła w rozprawie, gdzie oskarżonym postawiono zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a dokładnie o "nielegalną uprawę konopi (...), nielegalne wytwarzanie substancji psychotropowych w znacznej ilości, nielegalne posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych, udzielenie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej innej osobie (w tym osobie małoletniej) środka odurzającego lub substancji psychotropowej". Na ławie oskarżonych zasiadło dwóch mężczyzn oskarżonych o złamanie w/w ustawy. Po wysłuchaniu aktu oskarżenia, oświadczeń oskarżonych, ich zeznań składanych w toku postępowania oraz po ustosunkowaniu się do wniosku o dobrowolne poddanie się karze, sędzia rozpoczął przesłuchanie świadków. Uczniowie mieli możliwość zadania pytań sędziemu Sądu Okręgowego. Podczas przerwy sędzia przybliżył młodzieży kulisy rozstrzyganej sprawy oraz specyfiki procesu karnego. W trakcie rozprawy uczniowie mogli przyjrzeć się pracy sędziego, prokuratora i adwokata. Skład sędziowski obejmował jednego sędziego zawodowego oraz dwóch społecznych. Dziękujemy Prezesowi Sądu Okręgowego za możliwość uczestniczenia w rozprawie, a pracownikom sądu za życzliwe przyjęcie i możliwość obserwowania ich podczas pracy. Takie zajęcia mają charakter wychowawczy, ale również profilaktyczny, ich zasadniczym celem jest zwiększenie świadomości i odpowiedzialności za własne czyny.

 

info:ZS


Mieszkańców Pasłęka i naszych gości zapraszamy na wspólne powitanie...