10 sierpnia 2020 Borysa, Filomeny, Wawrzynca

Uczniowie ZSEiT dbają o osobisty rozwój

dodał 2019-12-10
Uczniowie ZSEiT dbają o osobisty rozwój

W listopadzie i grudniu 2019 r. uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku” realizowali w ramach projektu "Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika edycja II drugie zadanie pt. „Warsztaty rozwoju osobistego”.

Zadanie realizowano na podstawie umowy nr RPWM.02.04.01-28-0013/19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego. Zadanie było wnioskiem z diagnozy zawodowej przeprowadzonej w październiku 2019 r. dla 42 uczniów. Warsztaty rozwoju osobistego obejmowały takie zagadnienia jak: umiejętność skutecznego komunikowania się w różnych sytuacjach, radzenie sobie ze stresem, umiejętność samoorganizacji pracy, planowania, organizowania i oceniania pracy własnej. 10-godzinne zajęcia odbywały się w formie wyjazdowej w Hotelu Tailor w Olsztynie, gdzie uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w warsztatach przygotowanych przez p. Annę Mackiewicz trenera biznesowego/psychologa z Psychologicznego Centrum Rozwoju.

Zadanie to miało na celu przygotowanie uczniów do staży zawodowych, które będą odbywać się w trakcie wakacji w renomowanych firmach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, np. takich jak Hotel Anders w Starych Jabłonkach czy firmy Tymbark GMW sp z o.o. w Olsztynku.

Info ZSEiT: Edyta Sienkiewicz

0
0
0
0
0
0
0
0