3 lipca 2022 Jacka, Anatola, Tomasza
Reklama Heops

Umowa na remont dachu ratusza

dodał 2021-07-29
Umowa na remont dachu ratusza

Zakończone zostało postepowanie przetargowe w sprawie wyłonienia wykonawcy robót na realizację zadania pn. „Remont dachu budynku Nr 7 przy ulicy Chrobrego w Pasłęku”.

Postępowanie przysporzyło pewnych trudności, ponieważ dwa z nich należało unieważnić ze względu na to, iż ceny ofertowe znacznie przekraczały środki jakie zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego. Ogłoszony w maju br. trzeci przetarg został unieważnieniu, gdyż wykonawca nie spełnił warunków udziału w postepowaniu. Czwarte z postępowań pozwoliło na wyłonienie wykonawcy robót. Zgodnie z przyjętą ofertą wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Milena Górska z siedzibą w Gronowie Górnym, ul. Berylowa nr 2B, 82 – 300 Elbląg, koszt robót wyniesie 329 152,54 zł.

Zakres robót remontowych obejmuje:

1. Prace rozbiórkowo – demontażowe.

2. Wzmocnienie konstrukcji dachu, naprawę lukarn dachowych, nowe pokrycie

dachowe.

3. Naprawę kominów oraz attyk, ochronę konstrukcji murów poprzez docieplenie

poddasza.

4. Wymianę okien w ścianach zewnętrznych oraz instalacji odgromowej.

Termin wykonania prac został określony na 4 miesiące od daty podpisania umowy tj. do końca listopada 2021r.

Prace remontowe zostaną dofinansowane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie dotacją celową w wysokości 127.000,00 zł.

 

0
0

Dodaj Komentarz

Walidacja: słowo na dziś :jeziorko

Komentarze

  • podpis
     2021-07-29

    Łaska napoleona na pstrej kobyle jeździ. Był Primbud, Domlux, Urban a teraz pora na kolejnego pieszczocha. Po której kolejnej inwestycji pójdą w odstawkę?

kocham jarka
Żwirownia 1140 px