20 września 2020 Filipiny, Eustachego, Euzebii

Umowa na remont murów podpisana

dodał Ponad miesiąc temu, 2020-08-07
Umowa na remont murów podpisana

W czwartek, 6 lipca 2020 r. w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego Burmistrz Pasłęka Wiesław Śniecikowski podpisał umowę na realizację zadania publicznego pn „ Rewitalizacja miasta – remont murów obronnych w Pasłęku – Roboty budowlane” z firmą Milena Górska Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe z Gronowa Górnego ul. Berylowa 2B 82-300 Elbląg. Wartość umowy to kwota 12.881.999,85 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na łączną kwotę 8.524.753,46 zł.

Zadanie zostało podzielone na trzy etapy i będzie obejmować:

- Zadanie nr 1(etap II) od Bramy Kamiennej (Wysokiej) do Szkoły Łacińskiej, dł.364 m, pow. zab. 415 m2: od dnia 06.08.2020 r. do dnia 14.04.2021r. Koszt zadania 5.279.572,45 zł.

- Zadnie nr 2 (etap I) od Szkoły Łacińskiej do Bramy Młyńskiej, dł. 356 m, pow. zab. 404 m2: od dnia 15.04.2021 do 14.04.2022 r. Koszt zadania 4.698.754,47 zł.

- Zadnie nr 3(etap III) dł. 284 m, pow. zab. 324 m2, od parkingu przy murach do Bramy Wysokiej od dnia 15.04.2022 r. do 14.10.2022 r. Koszt zadania 4.200.378,35 zł.

24.06.2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą: Konsorcjum firm: Lider Renovatorium Konserwacja Obiektów Zabytkowych i Ochrona Dziedzictwa Sp.zo.o ul. Karola Bohdanowicza 17/37 Warszawa Członek: Agis Management Group Sp.zo.o ul. Staromiejska 49 Rumia na wykonanie generalnego remontu pasłęckich zabytkowych, średniowiecznych murów obronnych. Wartość kontraktu 9.483.300,00 zł. W dniu 13.11.2019 r. Gmina Pasłęk oświadczyła, że odstępuje od realizacji umowy zawartej w dniu 24.06.2019 r. z Konsorcjum firm Renovatorium i Agis w związku ze stwierdzonym przez nadzór inwestorski wykonaniem przez wykonawcę robót w sposób niezgodny z umową i sztuką budowlaną.

10 marca 2020 r. opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn „ Rewitalizacja miasta – remont murów obronnych – Roboty budowlane”. W dniu 7.04.2020 r. zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty: Milena Górska PPHU , Gronowo Górne ul. Berylowa 2B. W postępowaniu uczestniczyły trzy firmy z cenami od najtańszej 12.881.999,85 zł do najdroższej 16.577.779,27 zł. 10.04.2020 r. firma Budkon Sp.zo.o ul. Profesorska 3 Gdańsk, wniosła odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie na czynności Zamawiającego. 23.06.2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza wydała wyrok , w którym oddaliła odwołanie złożone przez firmę Budkon Sp.zo.o. Orzeczenie KIO stała się prawomocne w dniu 20.07.2020 r. W podpisaniu umowy uczestniczył m. in. Dariusz Barton Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

ma

0
0
0
0
0
0
0
0
0