21 kwietnia 2021 Anzelma, Bartosza, Feliksa
Reklama Heops

Umowy na dotacje do rewaloryzacji zabytków

dodał Ponad miesiąc temu, 2021-03-05
Umowy na dotacje do rewaloryzacji zabytków

W środę Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski podpisał dwie umowy z Parafią Rzymskokatolicką p.w. św. Józefa w Pasłęku reprezentowaną przez Proboszcza księdza Dariusza Kułakowskiego dotyczące udzielenia ze środków gminy Pasłęk dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Pierwsza umowa dotyczyła przyznania dotacji celowej w wysokości 15.000,- zł w roku budżetowym 2021 w związku ze złożonym wnioskiem parafii o udzielenie ze środków gminy Pasłęk dotacji badanie murów kościoła i badanie geotechniczne gruntu pod murami kościoła św. Piotra i Pawła w Mariance. Prace wykonane będą w celu zbadania pojawiających się pęknięć ścian na murach kościoła, stanowiących potencjalne zagrożenie dla odrestaurowanych malowideł ściennych w kościele. Średniowieczny kościół św. Piotra i Pawła w Mariance wraz z jego wystrojem i wyposażeniem należy do najcenniejszych i najpełniej zachowanych znanych zespołów średniowiecznych dekoracji malarskich wnętrz sakralnych w północnej Polsce, zarówno pod względem artystycznym, jak historycznym i teologicznym. Zabytek jest żywym zainteresowaniem zarówno historyków sztuki jak i turystów odwiedzających region oraz lokalnej społeczności. Całkowity koszt szacowany jest na 30.000 zł. Przypominamy, że samorząd Miasta i Gminy Pasłęk od 12 lat corocznie wspiera dzieło przywrócenia kościoła św. Piotra i Pawła w Mariance do świetności.

Druga umowa dotyczyła przyznania dotacji celowej w wysokości 30.000,- zł w roku budżetowym 2021 w związku ze złożonym wnioskiem przez parafię o udzielenie ze środków gminy Pasłęk dotacji renowację, konserwację i rekonstrukcję mechanizmu zegara wieżowego J.F.Weule w kościele św. Bartłomieja w Pasłęku.

W dniu 30 września 2020 r. Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Józefa w Pasłęku złożył wniosek o udzielenie ze środków gminy Pasłęk dotacji na wykonanie renowacji, konserwacji i rekonstrukcji mechanizmu zegara wieżowego J.F.Weule w kościele św. Bartłomieja w Pasłęku - etap II i etap III. Przedmiotowy Zegar wykonany został w 1922 r. przez mistrza zegarmistrzowskiego J.F. Weule. Mechanizm zegara został wykonany jak na ówczesne czasy bardzo nowatorsko. Godziny i półgodziny czasowe były wybijane na dzwonie co stanowiło nie lada atrakcję dla mieszkańców. W regionie nie ma podobnego zegara, który by wybijał godziny i półgodziny na dzwonie. Zabytek jest przedmiotem żywego zainteresowania zarówno historyków sztuki jak turystów odwiedzających region oraz lokalnej społeczności. Zgodnie z opisem we wniosku zegar wymaga gruntowej naprawy i renowacji mechanizmu zegara tzn. chodu, bicia godzin i półgodzin oraz przekładnie są bardzo zanieczyszczone z licznymi procesami korozyjnymi. W 2020 r. wykonano z inicjatywy samorządu Miasta i Gminy Pasłęk I etap prac polegających na: sporządzeniu dokumentacji renowacji i konserwacji zegara, demontażu wszystkich części mechanizmu zegara, oczyszczeniu wszystkich elementów z zabrudzeń, renowacji, regeneracji i ich konserwacji, złożenia mechanizmu zegara na widok publiczny w kościele św. Bartłomieja w Pasłęku, montażu mechanizmu zegara na wieży oraz uruchomieniu jednej tarczy zegara umieszczonego bezpośrednio przy głównym mechanizmie zegarowym wraz z wybijaniem godzin i półgodzin na dzwonie kościelnym. W 2021 r. planuje się wykonanie II i III etapu prac polegających na: przeniesieniu napędów na pozostałe 3 tarcze przekładni wskazań tarcz zegara, renowacji tarcz i wskazówek zegara wraz z podłączeniem wszystkich przekładni wskazań do pędni, synchronizacji przekładni wskazań z mechanizmem zegara i regulacji mechanizmu zegara. Całkowity koszt w 2021 r. szacowany jest na 60.000 zł.

info. UMiG

0
0

Żwirownia 1140 px
nasza2