8 sierpnia 2022 Cypriana, Emiliana, Dominika
Reklama Heops

Urząd Miejski informuje

dodał 2022-01-06
Urząd Miejski informuje

INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKU OSŁONOWEGO

Urząd Miejski w Pasłęku informuję, że od 04.01.2022 r. do 31.10.2022 r. można składać wnioski o wypłatę dodatku osłonowego. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. a jego wysokość będzie zależała od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

  • gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*

  • gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł*

  • gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1 062,50 zł*

  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1 150/1 437,50 zł*

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można pobrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pasłęku Pl. Św. Wojciecha 5 14-400 Pasłęk lub z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku, zakładka Poradnik Interesanta – Dodatek Osłonowy.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pasłęku. Osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski przez internet, np. za pomocą platformy ePUAP.


 


 


kocham jarka
gp reklama