27 listopada 2021 Waleriana, Wirgiliusza, Maksyma
Reklama Heops

W Młynarach powstanie nowa oczyszczalnia ścieków z unijnym dofinansowaniem

dodał 2020-09-14
W Młynarach powstanie nowa oczyszczalnia ścieków z unijnym dofinansowaniem

Po wielu latach Gmina Młynary doczekała się budowy nowej oczyszczalni ścieków. 
31 sierpnia 2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie Burmistrz Miasta i Gminy Młynary Pani Renata Bednarczyk podpisała umowę o dofinansowanie do przebudowy oczyszczalni ścieków komunalnych w Młynarach. Było to możliwe dzięki staraniom Burmistrza oraz zaangażowaniu pracowników UMiG oraz ZWiK Młynary.
Obiekt, który będzie przedmiotem inwestycji to mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków typu „Obra”.
Będzie to jedna z największych inwestycji realizowanych, jak do tej pory, na terenie naszej gminy. Całkowity koszt przedsięwzięcia przekroczy 8,5 miliona złotych, z czego dofinansowanie unijne wyniesie około 6 milionów złotych. W ramach realizacji inwestycji planuje się budowę zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej.
Funkcjonująca dotychczas oczyszczalnia powstała w 1993 r., początkowo na potrzeby budynków Młynarskiej spółdzielni Mieszkaniowej i była wyposażona w 3 bioreaktory SBR i 10 segmentów poletek osadowych. W 1995 r. oczyszczalnia została rozbudowana o kolektor do budynków Szkoły Podstawowej w Młynarach. W latach 1996-1998 kontynuowano rozbudowę oczyszczalni o kolejne kolektory kanalizacji sanitarnej. Od 2000 roku oczyszczalnia wymagała już gruntownej modernizacji jednak Gminy nie było stać na sfinansowanie tak kosztownej inwestycji.
Obecnie do oczyszczalni ścieków w Młynarach podłączona jest sieć kanalizacyjna o łącznej długości 9,1 km, która odbiera ścieki od 1 621 mieszkańców miasta a także ścieki dowożone z nieskanalizowanej części gminy. Oprócz tego przez wiele lat oczyszczalnia przyjmowała agresywne ścieki przemysłowe z Mleczarni Młynarskiej, a obecnie ze Spółdzielni Mleczarskiej SPOMLEK. Stosowana w oczyszczalni technologia jest przestarzała i wymaga pilnej modernizacji zapewniającej dostosowanie poziomu oczyszczania ścieków do wymagań określonych przepisami prawa. 
Nowa oczyszczalnia będzie pracowała w oparciu o najnowsze technologie, Dzięki realizacji tej inwestycji zwiększy się także maksymalna przepustowość oczyszczalni, co umożliwi 
w przyszłości rozbudowę gminnej sieci o kolejne odcinki i przyłączanie do niej kolejnych miejscowości.
Działania zmierzające do uregulowania gospodarki wodno-ściekowej prowadzone były dwutorowo. Oprócz starań o budowę nowej oczyszczalni prowadzono rozmowy z Zarządem Spółdzielni Mleczarskiej SPOMLEK, mające na celu zobligowanie zarządzających zakładem do budowy podoczyszczalni ścieków. Rozmowy zakończyły się sukcesem. Spółdzielnia Mleczarska SPOMLEK jest w trakcie realizacji budowy zbiornika uśredniającego i flotatora. Zastosowanie systemu podczyszczania ścieków spowoduje, że nowo wybudowana oczyszczalnia gminna będzie mogła bez obaw przyjąć i oczyścić mleczarski ściek.
Zakończenie budowy nowej oczyszczalni ścieków w Młynarach zaplanowano na grudzień 2021 r.
Dofinansowanie na modernizację oczyszczalni ścieków otrzymano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa. 

    Dział Promocji
Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach


Żwirownia 1140 px
kocham Jarka