17 grudnia 2018 Olimpii, Lazarza, Floriana

Wakacje to czas remontów w Zespole Szkół w Pasłęku

dodał 2018-08-09
Wakacje to czas remontów w Zespole Szkół w Pasłęku
W okresie wakacyjnym lipiec - sierpień 2018, kiedy uczniowie i nauczyciele odpoczywają na wakacjach, w Zespole Szkół w Pasłęku trwają intensywne prace remontowe. Uczniowie, kiedy powrócą po wakacjach nie poznają szkoły. Budynek i teren szkoły zmieniają wizerunek dzięki zaangażowaniu władz powiatowych.

 

W lipcu wymienione zostały wykładziny podłogowe w gabinetach lekcyjnych o łącznej powierzchni 310 m2 na kwotę ok. 50.000,00zł. Ponadto wymalowano wszystkie pomieszczenia, w których wymieniona została wykładzina. Wymieniono również instalację odgromową na starym skrzydle szkoły – koszt ok. 27.000,00zł. W miesiącu sierpniu rozpoczęły się prace malarskie ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych. Ze względów bezpieczeństwa zamontowane zostaną piłkochwyty przy boisku do piłki koszykowej oraz wymieniona zostanie wjazdowa brama na teren sali gimnastycznej (dużo szersza). Wszystkie te prace remontowe odbywają się ze środków budżetu Powiatu Elbląskiego.

Na miesiąc sierpień zaplanowano remont dachu sali gimnastycznej. Zakres robót uwzględnia wykonanie nowego pokrycia dachowego, montaż nowych rynien, rur spustowych, montaż nowych obróbek blacharskich, wymianę instalacji odgromowej… Ta bardzo droga inwestycja (225.000,00zł) możliwa jest dzięki realizacji przez Powiat Elbląski projektu inwestycyjnego dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 – Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 – Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.4 – Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej.

W imieniu dyrekcji i grona pedagogicznego składam serdeczne podziękowania Staroście Elbląskiemu Panu Maciejowi Romanowskiemu, Zarządowi Powiatu i radnym za dostrzeżenie naszych starań i pracy. Głęboko wierzymy, że to tylko kolejny etap polepszenia bazy dydaktycznej szkoły – i co tu mówić - czekamy na następne. Nasz pełen uroku budynek – tak mocno wpisany w krajobraz i dzieje Pasłęka – zasługuje na troskliwą gospodarską rękę.

 

Dyrektor Elżbieta Wasiuk


Mieszkańców Pasłęka i naszych gości zapraszamy na wspólne powitanie...