4 lipca 2020 Odona, Malwiny, Elzbiety

Warsztaty z tłumaczeń na UG

dodał 2019-11-21
Warsztaty z tłumaczeń na UG

19 listopada uczniowie Zespołu Szkół w Pasłęku wzięli udział w warsztatach z tłumaczeń, które miały miejsce na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Odbyły się one dzięki uprzejmości zastępcy dyrektora Instytutu Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki dr Magdaleny Grabowskiej. Zajęcia prowadzili pracownicy naukowi UG z tego Instytutu – dr Jolanta Hinc i dr Grzegorz Grzegorczyk w towarzystwie studentek III roku. W pierwszej części zajęć uczniowie dowiedzieli się jak definiuje się tłumaczenia, poznali rodzaje tłumaczeń oraz trudności w pracy tłumaczy na konkretnych przykładach. Druga część obejmowała zajęcia warsztatowe, gdzie na przykładzie dialogu zaczerpniętego z jednego z amerykańskich filmów animowanych uczniowie mieli za zadanie dokonać tłumaczenia z polskiego na angielski i odwrotnie. Przykład ten pokazał uczniom jak wiele czynników decyduje o jakości i trafności tłumaczeń. Tak doskonale przygotowane pod względem merytorycznym warsztaty okazały się inspirujące dla uczniów. Dzięki nim mogli poczuć się jak studenci kierunku lingwistyka stosowana. Warsztaty odbyły się w ramach projektu „Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu”, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Nr projektu RPWM.02.02.01-28-0018/17).

0
0
0
0
0