Reklama Heops

Wolontariusz Powiatu Elbląskiego – zgłoś kandydata

dodał 2021-11-07
Wolontariusz Powiatu Elbląskiego – zgłoś kandydata

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 listopada 2021 r. mija termin zgłoszenia kandydatów do corocznej nagrody Starosty Elbląskiego w dziedzinie wolontariatu „Wolontariusz Powiatu Elbląskiego”.
Nagroda ustanowiona Uchwałą Nr XXXIV/44/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 18 czerwca 2021 r. przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie wolontariatu. Jest formą podziękowania za bezinteresowną i nieodpłatną działalność na rzecz potrzebujących na terenie Powiatu Elbląskiego.


Przyznanie nagrody może nastąpić na wniosek:

  1. Radnych Rady Powiatu w Elblągu;

  2. Związków wyznaniowych i kościołów;

  3. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego;

  4. Dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu elbląskiego;

  5. Organizacji pozarządowych, działających na terenie powiatu elbląskiego.

Nominacja do Nagrody odbywa się poprzez złożenie pisemnego wniosku. Wypełnione wnioski należy złożyć osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Elblągu lub wysłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg w terminie do dnia 15 listopada 2021 roku z dopiskiem na kopercie „Wolontariusz Powiatu Elbląskiego”.

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowy regulamin przyznania Nagrody dostępne są pod adresem: http://powiat.elblag.pl/pl/organizacje-pozarzadowe/wolontariat

info. pow. elbląski


kocham jarka
Usługi Dźwigowe Pasłęk