Reklama Heops

Wspomnienie

dodał 2021-04-12
Wspomnienie

Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar, jakim dla człowieka jest drugi człowiek. - Jan Paweł II

Słowa Jana Pawła II każą nam w zadumie zastanowić się nad

śp. KRYSTYNĄ POTRAPELUK,

która odeszła już od nas do lepszego ze światów. Kol. Potrapeluk była wieloletnią nauczycielką klas I-IV, oraz polonistką , która wychowała masę pokoleń. Jej uczniowie rozproszeni po całym świecie z wdzięcznością wspominali swoją byłą wychowawczynię a być może nie jeden otrze łezkę po przeczytaniu wiadomości o jej śmierci. My koleżanki z Klubu Nauczyciela będziemy Ją wspominać jako ciepłą ,serdeczną osobę, towarzyską i pełną humoru. Pandemia nie pozwala nam uczestniczyć w ostatniej drodze naszej Krysi, ale zachowamy na zawsze Ją w sercach. Niech Ci ta ziemia pasłęcka lekką będzie. Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi. Są słowa, które zawsze wywoływać będą morza łez i są takie osoby na myśl, o których zasypie nas lawina wspomnień.

Rodzinie składamy serdeczne wyrazy współczucia!

Kol. i kol. z Klubu Nauczyciela


Żwirownia 1140 px
nasza2