27 października 2021 Iwony, Sabiny
Reklama Heops

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021

dodał 2021-07-14
Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminu ósmoklasisty. W Gminie Pasłęk do egzaminu przystąpiło 153 uczniów czterech szkół podstawowych. W Szkole Podstawowej nr 1 w Pasłęku w roku szkolnym 2020/2021 nie został przeprowadzony egzamin, ponieważ nie funkcjonowała klasa ósma. Uczniowie pisali egzamin z języka polskiego, matematyki i najczęściej wybieranego języka nowożytnego - języka angielskiego.

W poszczególnych szkołach podstawowych średnia wyników egzaminów prezentuje się następująco:

Język polski

Szkoła Podstawowa nr 2: 54

Szkoła Podstawowa nr 3: 59

Szkoła Podstawowa w Rogajnach: 55

Szkoła Podstawowa z Oddz. Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej: 42

(powiat elbląski: 55; województwo warmińsko-mazurskie: 56; kraj: 60)

Szkoła Podstawowa nr 3 w Pasłęku osiągnęła wynik wyższy od średniej wojewódzkiej, a Szkoła Podstawowa w Rogajnach osiągnęła wynik średniej w powiecie.

Matematyka

Szkoła Podstawowa nr 2: 34

Szkoła Podstawowa nr 3: 43

Szkoła Podstawowa w Rogajnach: 35

Szkoła Podstawowa z Oddz. Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej: 31

(powiat elbląski: 38; województwo warmińsko-mazurskie: 42; kraj: 47)

Wynik wyższy od średniej wojewódzkiej osiągnęła Szkoła Podstawowa nr 3 w Pasłęku.

Język angielski

Szkoła Podstawowa nr 2: 54

Szkoła Podstawowa nr 3: 65

Szkoła Podstawowa w Rogajnach: 59

Szkoła Podstawowa z Oddz. Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej: 61

(powiat elbląski: 53; województwo warmińsko-mazurskie: 61; kraj: 66)

Szkoła Podstawowa nr 3 w Pasłęku osiągnęła wynik wyższy od średniej wojewódzkiej, a Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej osiągnęła wynik równy średniej w województwie. Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku oraz Szkoła Podstawowa w Rogajnach osiągnęły wynik wyższy od średniej w powiecie.

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.


Dodaj Komentarz

Walidacja: słowo na dziś :brama

Komentarze

Żwirownia 1140 px
nasza2