1 października 2020 Danuty, Remigiusza, Teresy

Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium za rok 2018

dodał 2019-05-31
Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium za rok 2018

Podczas VIII sesji Rady Powiatu w Elblągu, która odbyła się 30 maja, podjęte zostały dwie uchwały skutkujące udzieleniem Zarządowi Powiatu absolutorium za rok 2018. Najpierw radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Elblągu wotum zaufania, która została poprzedzona debatą nad raportem o stanie Powiatu Elbląskiego za 2018 rok. Następnie, również jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za 2018 r. oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu.

W części informacyjnej sesji sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu za okres od 15 maja 2019 r. 30 maja 2019 r. złożyli starosta Maciej Romanowski i wicestarosta Ryszard Zając. Przy tej okazji przedstawiono radzie nowych naczelników w Starostwie Powiatowym – Wiolettę Janas, kierującą Wydziałem Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu oraz Emilię Bielaszewską, naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu. Radni pogratulowali także Edwardzie Mazurkiewicz zdobycia zaszczytnego I miejsca w kategorii powiat do 60 tys. mieszkańców w ogólnopolskim rankingu „Skarbnik Samorządu”.

Wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu Ewa Micuda omówiła informację za 2018 rok dotyczącą wykorzystania środków przeznaczonych na aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz informację na temat rynku pracy w Powiecie Elbląskim w 2018 roku.

Radni przyjęli również sprawozdanie za 2018 r. z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Podczas sesji radni podjęli łącznie 22 uchwały, zgodnie z wcześniej przyjętym porządkiem obrad.

mm

0
0
0
0

Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

#NN   2019-05-31

Redaktorze, dlaczego nie pisze Pan o tym, że że Burmistrz ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1? Więcej ludzi czyta Pański portal niż stronę Urzędu.


#Obłuda na obłudzie#NN  2019-06-02

Napisał o tym redaktor i zaraz znaleźli się żołądkowcy, którym akurat tam zachciało się oddawać wymiociny. W związku z czym komentarze zablokowane. Piszcie u tego drugiego doopka, on najpierw prześwietli i pomyślne zamieści.


#Woda nie dobra   2019-05-31

Jakość wody w Pasłęku jest bardzo zła wodociągi bardziej by się przyłożyły do jakości naszej wody .


#Alicja Ala#Woda nie dobra  2019-05-31

Nie woniać tylko spożytkować woda jak wszędzie.


#Użytkownik   2019-05-31

Oni debatują o pierdołach a droga z Młynar do Pasłęka jest coraz to w gorszym stanie,nic się nie dzieje,coraz więcej dziur.


#Wszystko fajnie   2019-05-31

A jak mogło być inaczej szczególnie droga na Słobityn już od Robit jest tak fajnie zrobiona he he . Dobry zarząd wszystko zrobił ta droga pewnie na te łatanie pochłoneła tyle pieniędzy przez te wszystkie lata że nie jeden dywanik nowy by położył .


#Liza   2019-05-31

Maciek ma poukładane.


#Wyborca świadomy#Liza  2019-05-31

I bardzo dobrze. Jemu pasłęckie matołectwo może nakukać. Nawet żaden swoich wymiocin pod tym materiałem nie zamieści.


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności