13 lipca 2020 Henryka, Kingi, Andrzeja

Zarząd Powiatu w Elblągu otrzymał absolutorium za rok 2019

dodał Ponad miesiąc temu, 2020-06-02
Zarząd Powiatu w Elblągu otrzymał absolutorium za rok 2019

Podczas XXIII Sesji Rady Powiatu w Elblągu, która odbyła się 29 maja 2020 r. w trybie zdalnym, podjęte zostały dwie uchwały skutkujące udzieleniem Zarządowi Powiatu w Elblągu absolutorium za rok 2019. Najpierw Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Elblągu wotum zaufania, która została poprzedzona debatą nad raportem o stanie Powiatu Elbląskiego za 2019 rok. Następnie, również jednogłośnie Radni podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za 2019 r. oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu.

W części informacyjnej Sesji sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu za okres od 12 maja 2020 r. do 29 maja 2020 r. złożył Starosta Elbląski Maciej Romanowski.

Komendant Miejski Policji w Elblągu insp. Robert Muraszko przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności oraz przekazał informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Elblągu w 2019 roku.

Informację o stanie bezpieczeństwa Powiatu Elbląskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 rok zreferował Komendant Miejski PSP w Elblągu kpt. Łukasz Kochan.

Na Sesji została również przekazana przez Kierownika Artura Szypiło informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatury w Elblągu o wynikach kontroli przeprowadzonych na terenie Powiatu Elbląskiego w 2019 roku.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu Iwona Radej przedstawiła dane, dotyczące podziału środków na realizację programów aktywizujących lokalny rynek pracy w 2020 roku.

Radni przyjęli również sprawozdanie za 2019 r. z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Podczas Sesji Radni podjęli łącznie 22 uchwały, zgodnie z wcześniej przyjętym porządkiem obrad.

Info. powiat el.


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

#Roman   Ponad miesiąc temu, 2020-06-02

"Radni przyjęli również sprawozdanie za 2019 r. z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie." Nic nie nadmieniono o realizacji zadań współpracy z sołectwami. Panie Starosto: nie tylko mieszkańcy miasta i miasteczek tworzą budżet powiatowy oraz państwowy. Kiedy Pan zorganizował powiatowe spotkanie z sołtysami? Może warto, chociaż raz w roku, by wsłuchać się w głos nie tylko wójta, czy burmistrza, lecz także w ten bezpośredni, ze wsi? Myślę, że warto.


#Wanda   Ponad miesiąc temu, 2020-06-02

Czy już zarząd obniżył sobie diety i pensje w związku z trudną sytuacją budżetową spowodowaną pandemią?


#Filozof#Wanda  Ponad miesiąc temu, 2020-06-02

To bardzo by uwiarygodniało troskę powiatowych włodarzy o wspólnym wysiłku, by powrócić do normy po pandemicznym tsunami. Tylko czy oni to rozumieją? Myślę, że rozumieją doskonale ale nie maja ochoty na taką ofiarę.


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności