28 stycznia 2022 Walerego, Radomira, Tomasza
Reklama Heops

ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OSP RP

dodał Ponad miesiąc temu, 2021-12-02
ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OSP RP

30 listopada 2021 r. w sali kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się XII Zjazd Oddziału Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Pasłęku. Zjazd był podsumowaniem pięcioletniej działalności organizacji strażackiej na terenie Miasta i Gminy Pasłęk. W obradach uczestniczyło 16 delegatów wszystkich OSP z terenu gminy, przedstawiciele do zarządu gminnego i zaproszeni goście w osobach: Ryszard Janusz – Prezes Oddziały Powiatowego ZOSP RP w Elblągu, Marian Matuszczak – Przewodniczący Rady Miejskiej, Marek Sarnowski – Zastępca Burmistrza Pasłęka, Mirosław Suchodolski – Komendant Komisariatu w Pasłęku, Paweł Raczewski – Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Pasłęku, Patryk Kwieciński – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego.

Otwarcia Zjazdu dokonał druh Wiesław Śniecikowski Prezes Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego Związku OSP RP w Pasłęku, który w swym wystąpieniu podkreślał wielką rolę strażaków ochotników w zapewnieniu bezpieczeństwa ludności. Na co dzień swoją ofiarną służbę pełni 183 strażaków ochotników. W okresie sprawozdawczym na terenie miasta i gminy Pasłęk odnotowano prawie 1600 zdarzeń tj: pożarów, wypadków drogowych, miejscowych zagrożeń oraz alarmów fałszywych. Jednostki OSP brały udział w 250 działaniach ratowniczo gaśniczych. Strażacy ochotnicy podziękowali Komendantowi Gminnemu OSP za dotychczasową pracę na rzecz OSP.

Obradom przewodniczył druh Marian Matuszczak - Przewodniczący Rady Miejskiej w Pasłęku

W czasie obrad złożono sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego ZOSP RP oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału. W podjętych Uchwałach udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi, zatwierdzono skład nowego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, skład Komisji Rewizyjnej Oddziału, wybrano Delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego oraz Przedstawiciela do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

Zjazd dokonał wyboru i zatwierdzenia nowego składu osobowego Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego Związku OSP RP w Pasłęku na lata 2021 – 2026.


kocham jarka
nasza