3 czerwca 2020 Leszka, Tamary, Karola

Zmiany w rekrutacji do szkół i przedszkoli - elektroniczne składanie oświadczeń woli

dodał Ponad 2 mieiące temu, 2020-03-26
Zmiany w rekrutacji do szkół i przedszkoli - elektroniczne składanie oświadczeń woli

Pomimo trwającej pandemii, rekrutacja do szkół i przedszkoli w Gminie Pasłęk trwa i nie zostanie przerwana. Zmieniają się jedynie pewne zasady - zamiast osobistego potwierdzania woli podjęcia nauki w danej placówce - rodzice mogą zrobić to drogą elektroniczną.

16 marca 2020 roku zakończył się pierwszy etap rekrutacji dzieci do przedszkoli i klas I szkół podstawowych, czyli rejestracja wniosków o przyjęcie do przedszkola lub szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

1 kwietnia 2020 roku nastąpi podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Rodzice, którzy we wniosku podali adres poczty elektronicznej za jej pośrednictwem uzyskają powiadomienie dotyczące zakwalifikowania bądź niezakwalifikowania dziecka do przedszkola lub klasy I szkoły podstawowej. Rodzice, którzy we wniosku nie podali adresu poczty elektronicznej otrzymają tę informację logując się do systemu na konto dziecka.

Od 1 kwietnia 2020 do 8 kwietnia 2020 roku trwać będzie potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia kandydata do danej placówki.

W tym roku, ze względu na wprowadzony stan epidemii, możliwe jest potwierdzanie woli za pomocą narzędzi zdalnych, bez konieczności wizyty w placówce. Informację o sposobie potwierdzenia woli rodzice otrzymają na adres poczty elektronicznej (jeśli podali adres we wniosku) lub logując się do systemu na konto dziecka.

9 kwietnia 2020 roku nastąpi podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Rodzice, którzy we wniosku podali adres poczty elektronicznej powyższą informację otrzymają mailem lub otrzymają tą informację logując się do systemu na konto dziecka.

Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 1 czerwca 2020 roku. W serwisie elektronicznym dla rodziców https://rekrutacje.paslek.pl opublikowana zostanie lista wolnych miejsc w przedszkolach i szkołach i będzie możliwość rejestracji wniosków w rekrutacji uzupełniającej oraz przyjmowanie wydrukowanych wniosków wraz z załącznikami w placówce pierwszego wyboru.