16 października 2019 Gawla, Ambrozego

  FORUM

Przeglądasz wpis w dziale Hydepark

Prymas mówił o potrzebie uwrażliwienia na dobro wspólne, potrzebę wspólnego budowania ładu i porządku społecznego tych, którzy są zamknięci i wciąż przekonani jedynie o własnych racjach. Podkreślił również, że nikt nie ma prawa do zawłaszczania przestrzeni publicznej tylko i wyłącznie dla siebie, wykluczając z niej innych


#Roman

  2017-08-29

Do Marek Chrapan: żyjemy w tym samym wieku, XXI-szym. Czy trzeba nam niepokojów związanych z przekonaniami narodowymi - nacjonalistycznymi a, w końcówce, faszystowskimi? Nie lepiej dbać o gospodarkę, ekonomię, prawo konstytucyjne, a także o nauczanie dziatwy prawidłowego pisania, rozumowania i wymowy? Itd, itp, etc.
#666

  2017-08-28

Oczywiście, że Łupaszka w połowie lat 40-tych przemierzał kilkukrotnie przez Pasłęk. Tajemnicą poliszynela jest również, że począł tu narodowe dzieciątko, płci męskiej.... W linii prostej znakomitego rodu, który już Piastów uczył fechtunku.
#Marek Chrapan

  2017-08-28

Romanie, jak widzę Ciebie też trzeba dokształcać mimo wieku. Organizacji "Narodowców" są setki - od najmłodszych do najstarszych. Tobie chyba chodzi o ONR, a ONR to rzeczywiście organizacja nastawiona na wychowywanie młodych, co nie znaczy, że mają starszych gdzieś, po prostu czas mojego pokolenia odszedł i nie rościmy żadnych pretensji do zajmowania stanowisk, osobiście na propozycje decyzyjnego stanowiska w brygadzie odmówiłem uważając, że to czas młodych, my, starsi jedynie doradzamy .
#bogdan dziaslo

  2017-08-28

pan chrapan moze by odpocza sobie w fraborskim sanatorium :)
#bogdan dziaslo

  2017-08-28

pan chrapan moze by odpocza sobie w fraborskim sanatorium :)
#Roman

  2017-08-28

Do Marek Chrapan: dot. wypowiedzi przed północą dnia wczorajszego. Żołnierze Łupaszki maszerowali przez Pasłęk? Cie Florek... . Tak, poza tym, nie masz szczęścia. Narodowcy zdecydowali się jedynie na nabór spośród nastolatków, by w ciągu kilku lat wykształtować poglądy przyszłych studentów, a ludzi w wieku pow. 50-ciu lat, mają, po prostu w ... . Dopowiedz sobie. Nie chcą, by starsi mieszali im.
#jhg

  2017-08-28

666 to zwykły donosiciel , żaden agent. Agent to dla niego za wysoko.
#grab

  2017-08-28

666 - któż to taki? Agent, czy zmanipulowany głupiec? Nie wiadomo, ale i tak szkoda czasu na dociekanie. Dopóki nikomu nie szkodzi, niech się kisi w swoim sosie.
#666

  2017-08-28

A słyszałeś grab. że Presley żyje. Mieszka spokojnie gdzieś pod Częstochową (a gdzież by indziej jak sama nazwa wskazuje). A gdzie ukrywają się agenci?. Ktoś ich jakoś łapie, ewidencjonuje. Co na to brygady ONRu, narodowy prokurator Zbyszek, Błaszczak, minister Tosiek. Chrapan, bierz chłopaków, graba i w teren, łapcie agentów... Ale wy jesteście durni. Kto wam ten fałdy w mózgu wyprasował i nie zostawił ani, ani jednej. Przyznać się bez bicia dziadki...
#bogdan dziaslo

  2017-08-28

pan chrapan moze by odpocza sobie w fraborskim sanatorium :)
#grab

  2017-08-28

Też prawda.
#gfd

  2017-08-28

a członek agentury to też głupiec. Krótkowzroczny głupiec, bo bez agentury WSZYSTKIM obywatelom polskim byłoby lepiej, a z agenturą -tylko agentom. Za to że ma lepiej agent zrobił z siebie szmatę.
#grab

  2017-08-28

To, co napisał pan Chrapan, jest po prostu prawdą. Kto tę prawdę kwestionuje, to albo członek agentury albo zmanipulowany głupiec.
#666

  2017-08-28

Oj Chrapan, Chrapan. Ty jesteś taki dj, który gra zdartą, porysowaną i oblepioną jakimś goownem gomułkowską płytą. Ale zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, żebyś się dwoił i troił czasy, twojej młodości nie wrócą nigdy. Aaaamen
#Marek Chrapan

  2017-08-28

wywierania wpływu. Dlatego rzucono do walki politycznej wszystkie polityczne i medialne siły agenturalnego wpływu; od agenturalnych ruchów politycznych, po agenturę wpływu w mediach i życiu publicznym, a nawet poszczególne persony publiczne, agenturalnie zależne. Wszystkie agenturalne ręce wyłożono na pokład, gdyż oligarchiczne interesy są zagrożone lub tylko mogą zostać zasadniczo zagrożone.
#Marek Chrapan

  2017-08-28

a także kluczowe działy gospodarki i kluczowe ogniwa systemu medialnego. A warunkiem zachowanie jej panowania społecznego, jest zachowanie statusu „miękkiego” państwa postkolonialnego, z jego strukturalnymi cechami. Każda mniej lub bardziej istotna zmiana, zwłaszcza po znaczącej utracie wpływów w służbach specjalnych, jest zagrożeniem panowania społecznego oligarchii finansowo-politycznej. I zagrożeniem dla gigantycznych finansów drenowanych z państwa i gospodarki, dzięki możliwościom stałego
#Marek Chrapan

  2017-08-28

w wielkoskalowym rodzimym biznesie prywatnym. Jest to grupa społeczna o charakterze mafijnej oligarchii, dzięki skoncentrowaniu w swoich rękach olbrzymich, a zrabowanych aktywów finansowych, ale i aktywów politycznych. Aktywa polityczne to czarny kapitał społeczny w postaci nieformalnych i niejawnych dla opinii publicznej sieci powiązań i zależności, stworzonych celowo w okresie szokowej transformacji, a przenikających cały aparat państwowy: od władzy wykonawczej i ustawodawczej, po sądowniczą
#Marek Chrapan

  2017-08-28

Otóż grupa panująca w Polsce jest niewidoczna dla ogółu polskiego społeczeństwa. A jest nią postkomunistyczna oligarchia finansowo-polityczna. Polska oligarchia jest grupą ukrywającą w sposób profesjonalny swoje istnienie przed opinią publiczną. Ma formę istnienia analogiczną do kosmicznej „czarnej dziury”. O jej funkcjonowaniu świadczą tylko skutki dla zewnętrznego otoczenia społecznego. Na zewnątrz widać tylko osób podstawionych przez głównych graczy, jak mówi mój kolega zorientowany
#Marek Chrapan

  2017-08-28

„miękki” status polskiej państwowości jest gwarantem tego interesu. I to stanowi nade wszystko o sensie obecnego konfliktu politycznego w Polsce. Nie wolno bowiem dopuścić do zagrożenia tego statusu. Dlatego zagraniczne centra polityczne i kapitałowe uruchomiły swoje kompradorskie aktywa w Polsce, a jak sądzę również zagraniczne aktywa wywiadu. Dlatego też Berlin uruchomił swoje aktywa wpływu w strukturach Unii Europejskiej, z Komisją Europejską w roli głównej. Panowanie społeczne postkomunis
#Marek Chrapan

  2017-08-28

mln dolarów łapówek dla około jednego tysiąca osób. Takiej skali zdrady narodowej nie było nigdy w historii suwerennej zewnętrznie państwowości polskiej. Z kolei Mieczysław Kabaj ocenił, że po 1989 roku utraciliśmy ponad 5 mln miejsc pracy. Oficjalny zaś drenaż finansowy Polski to obecnie około 46 mld złotych rocznie, zaś nieoficjalny i nielegalny to około 55 mld złotych rocznie. Polska to wielki złoty interes gospodarczy dla szeroko rozumianego Zachodu, z Niemcami w roli głównej. A tylko
#Marek Chrapan

  2017-08-28

samoreprodukcji, dzięki ordynacji proporcjonalnej. Pełniła ona rolę swoistego socjopolitycznego wehikułu czasu, stale odtwarzając strukturalnie sytuację początku lat 90. Rozbiór gospodarczy i drenaż ekonomiczny Efektem było przeprowadzenie rozbioru gospodarczego w postaci wyprzedaży w ręce kapitału zagranicznego do 2004 roku blisko 50% podstawowych kapitałów w sektorze przemysłu i 75% w sektorze bankowym, jak to oszacował Kazimierz Poznański, za 4,5 do 5% wartości odtworzeniowej i 400 do 500
#Marek Chrapan

  2017-08-28

W Polsce rzeczywista walka polityczna to nie były żadne spory między tzw. lewicą a tzw. prawicą, tylko między kompradorskim kosmopolityzmem a patriotycznym nacjopolityzmem (nacjopolityzm jest określeniem Andrzeja Kutyłowskiego, użytym w trakcie dyskusji ze mną na powyższy temat). W ten sposób wyniesiono na główną scenę polityczną, i to z niewątpliwym udziałem komunistycznych tajnych policji politycznych, pierwotne grupy władzy politycznej, podlegały następnie coraz bardziej negatywnej
#Marek Chrapan

  2017-08-28

laickiej i ugodowa część działaczy postsolidarnościowych, z wyeliminowaniem antykomunistycznych i niepodległościowych środowisk opozycyjnych i postsolidarnościowych. Tak powstała stricte kompradorska, intersubiektywnie anarodowa, a obiektywnie antynarodowa nowa formacja polityczna, od postkomunistów, po postsolidarnościowych liberałów i konserwatystów. A rzeczywisty kluczowy podział polityczny na polityczną formację kompradorską i formację niepodległościową, nigdy nie był publicznie artykułowan
#Marek Chrapan

  2017-08-28

Parę tysięcy, "logiku" to jest właśnie co najmniej dwa. Posłużę się wzorem 188... wklejając..".......Dramatem współczesnej Polski jest reprodukcja jakości grup i środowisk władzy politycznej, wyniesionych na scenę publiczną porozumieniem politycznym tzw. okrągłego stołu z 1989 roku i Sejmem kontraktowym z lat 1989-1991. Rdzeniem tych uzurpatorskich grup i środowisk było bowiem z jednej strony obiektywnie antynarodowa formacja komunistyczna, a z drugiej dokooptowane do niej środowiska tzw. lewicy
#

  2017-08-28

Dwa tysiące chrapanie to dwa tysiące a nie parę tysięcy. Logika się kłania. Pewno twoi przodkowie byli przy narodzeniu Chrystusa jako pasterze..tak czy siak żydzi. Parę tzn. 5, 6, 7 w ostateczności 8
#666

  2017-08-28

...parę tysięcy lat to nie epoka brązu jak cię ktoś wmanewrował, ale 17 lat po narodzeniu Jezusa Chrystusa (...) I w tym czasie jest odnotowany mój ród - napisał Chrapan. No racja 0017, to nie epoka brązu. Szkoda. Ale i tak ród Chrapanów jest najstarsza dynastią w Europie. 0017, czyli okrągła 2000 rocznica. Jak myślisz. Jest jeszcze trochę czasu. Może powiązać to wydarzenie z nadaniem Pasłękowi praw miejskich. 2000, to przecież tak, jak odnaleźć potomka Piasta Kołodzieja. Ło matko święta...
#

  2017-08-28

Przestańcie się znęcać nad tym sprawnym inaczej chrapanem. jeszcze nam sie człek z rozpaczy obwiesi i radochy tu nie będzie A tak jest się z czego pośmiać.
Najwyższa Izba Kontroli złoży doniesienie do prokuratury ws. umów, które w marcu ub. roku jako szef gabinetu politycznego MON zawarł Bartłomiej Misiewicz. Umowy opiewały na łączną kwotę ponad 650 tys. zł.
Przed Śniadkiem stoi niełatwe zadanie. Projekt "Solidarności" wymaga wielu zmian. Sugerował to nawet rząd w swojej opinii. Projekt zakłada osiem pracujących niedziel w roku, z kolei ekipa premier Beaty Szydło chciałaby ich więcej. Już tutaj jest pole do konfliktu. Strona związkowa nie chce ustąpić ani o krok. będziemy szukali porozumienia. Strona społeczna chciałaby całkowitego ograniczenia handlu w niedzielę w miesiącu, strona rządowa opowiada się za podziałem pol na pol
Jak czytamy, na tego rodzaju przesłuchaniach młodzi ludzie "relacjonowali publiczne zdania i stan ducha swój i kolegów". Zatem starali się nie przechodzić od ogółu do szczegółu, by nie przynieść szkody innym.Antoniego Macierewicza aresztowano 30 marca, chociaż nie brał udziału w przygotowaniach do kluczowego wiecu 8 marca. Według ustaleń prof. Friszke zdecydował się on złożyć bardzo szczegółowe zeznania:


Formularz odpowiedzi


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

PUTW zaprasza

Pozostało1 dzień

Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza sympatyków i wszystkich członków...


Październikowe Grand Prix Zakrzewka II

Pozostało4 dni

Uwaga wędkarze. Październikowe zawody z cyklu Grand Prix Zakrzewka II odbędą się 20...


Klub Miłośników Poezji zaprasza

Pozostało20 dni

Klub Miłośników Poezji działający przy Bibliotece Publicznej w Pasłęku...