17 sierpnia 2022 Zanny, Mirona, Jacka
Reklama Heops

Ogłoszenie przetargu

Ogłoszenie zostało dodane - Dwa tygodnie temu, 2022-08-02
0


OGŁOSZENIE PRZETARGU

Gminna Spółdzielnia ,,SCH"

w Pasłęku ul. Wł. Jagiełły 24

 

Ogłasza Pisemny Przetarg Ofertowy na sprzedaż Działki nr 20, o powierzchni 900 m2, uzbrojonej, z lokalem Handlowo­ Usługowym o powierzchni 74 m2.

 

Nieruchomość stanowi własność Gminnej Spółdzielni, z księgą wieczystą EL1E/00037485/4 , położona jest w bardzo dobrej lokalizacji w STADNINIE KONI w miejscowości RZECZNA 20, 14-400 Pasłęk.

CENA WYWOŁAWCZA 150.000 ZŁ BRUTTO

 

Pisemne oferty należy składać w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem"  OFERTA PRZETARGOWA  DZIAŁKA NR 20 W RZECZNEJ" w biurze Gminnej Spółdzielni w Pasłęku ul. Wł. Jagiełły 24 w terminie 30-08-2022r. do godz. 12.00

 

Dopuszcza się składanie ofert przy pomocy przesyłki pocztowej lub kurierskiej w dwóch kopertach.

Na zewnętrznej kopercie umieszczamy tylko adres: Gminna Sp6ldzielnia ,,SCH" 14-400 Pasłęk ul. Wł. Jagiełły 24.

W wewnętrznej kopercie zapieczętowanej umieszczamy napis:   

,,OFERTA PRZETARGOWA DZIAŁKA NR 20 RZECZNA", przesyłka musi być dostarczona fizycznie jak w ogłoszeniu do 30-08-2022 do godz.12.00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 15.000 zł w Kasie Gminnej Sp6ldzielni w Pasłęku przy ul. Wł. Jagiełły 24 lub na Rachunek Bankowy BNP Paribas

12 2030 0045 1110 0000 0139 1160

najpóźniej do dnia 31-08-2022 do godziny 11.00.

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 31-08- 2022 o godz. 12.00 w biurze GS.

 

- Wpłacenie wadium wymienione na ogłoszeniu oznacza o przyjęciu warunków przetargu.

- Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza si na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

Pasłęk 27-07-2022

Zarząd Gminnej Spółdzielni w Pasłękukocham jarka
gp reklama