16 stycznia 2021 Marcelego, Waldemara
Reklama Heops

Przetarg

Ogłoszenie zostało dodane - Ponad miesiąc temu, 2020-11-27


Mała Spółdzielnia Mieszkaniowa „JURATA” w Pasłęku, ul. Bohaterów Westerplatte 47C, 14-400 Pasłęk ogłasza przetarg ofertowy na odnowienie w 2021 r. elewacji budynku wielorodzinnego Spółdzielni przy ulicy Bohaterów Westerplatte 47C, działka nr 38/86, obręb ewidencyjny nr 3, KW EL1E/00036515/7
- budynek wielorodzinny, 3 klatki schodowe w tym 2 klatki 5 kondygnacji, 1 klatka 4 kondygnacje; kształt budynku jak litera „L”, rok budowy 1994; powierzchnia użytkowa 1 890 m2.
- osoba do kontaktu: Stanisław Mydło – Z-ca Prezesa MSM „JURATA” – tel. 666 352 910 lub w biurze Spółdzielni w środy i piątki w godzinach 11-13.
- wgląd do dokumentacji technicznej w biurze Spółdzielni po telefonicznym uzgodnieniu terminu.
- oferty można przesyłać pocztą na adres: Bohaterów Westerplatte 47C, 14-400 Pasłęk lub osobiście w biurze Spółdzielni po telefonicznym uzgodnieniu terminu.
- Termin składania ofert upływa 31.01.2021 r.nasza2