12 sierpnia 2020 Innocentego, Lecha, Euzebii

Usługi w zakresie Ochrony Środowiska i BHP

Ogłoszenie zostało dodane - 2020-01-09

503 032 546


Kompleksowa obsługa firm w zakresie Ochrony Środowiska i BHP

Prowadzenie wszelkich sprawozdań, zestawień oraz ewidencji wynikających z obowiązków nałożonych poszczególnymi aktami prawnymi w tym min.:

- rejestracja do BDO i obsługa systemu,

- sporządzanie zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów wytwarzanych, zbieranych, poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwianych

- sporządzanie i wprowadzanie sprawozdań do Krajowej Bazy zanieczyszczeń (KOBIZE),

- sporządzanie rocznych zbiorczych zestawień informacji o zakresie korzystania ze środowisk,

- sporządzanie rocznych sprawozdań o rodzaju i ilości gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza składanych do Urzędu Marszałkowskiego itp.

Realizacja obowiązków służby bhp min.:

- szkolenia okresowe,

- opracowywanie instrukcji bhp na stanowiskach pracy

-uczestnictwo w pracach dotyczących oceny ryzyka zawodowego itp. 

Anna Kamińska tel. 503 032 546

 Kontakt w spawie ogłoszenia


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję regulamin seriwsu