25 sierpnia 2019 Luizy, Ludwika, Józefa

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Ogłoszenie zostało dodane - 2019-05-15

Tel. 55 248 25 47 fax. 55 248 10 37


 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Pasłęczanka” w Pasłęku zaprasza do składania ofert na wykonanie w 2019 roku następujących robót:

 

Remont izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic w budynkach:

- Ogrodowa 34

- Ogrodowa 40

Remont instalacji elektrycznej w zakresie WLZ, klatek schodowych i piwnic w budynku:

- Ogrodowa 42

Termin składania ofert - do dnia 31. 05.2019 roku, do godziny 15:00.

 

Materiały dotyczące zamówienia można nabyć w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Ogrodowa 24/31, 14-400 Pasłęk w każdym dniu roboczym w godzinach od 7.00 do 15.00 (odpłatność za udostępnienie w.w. dokumentów do każdego zakresu robót, wynosi 50,00 zł brutto, płatne na konto bankowe: PKO B.P. w Pasłęku nr 04 1020 1752 0000 0102 0003 7283

Przy odbiorze materiałów oferent jest zobowiązany do okazania dowodu wpłaty oraz podania danych firmy umożliwiających wystawienie faktury oraz pisemny kontakt w trakcie postępowania przetargowego.

Tel. 55 248 25 47 fax. 55 248 10 37

Zarząd SML-W

„Pasłęczanka” w PasłękuArtystyczne Lato 2019 - Korzuh

Pozostało12 10 minut

Burmistrz Pasłęka i Dyrektor Pasłęckiego Ośrodka Kultury zapraszają na koncert...


Gwiazdy Polskiej Opery Kameralnej w Pasłęku

Pozostało20 dni

14 września w Pasłęckim Ośrodku Kultury wystąpią gwiazdy Polskiej Opery Kameralnej....


Dożynki gminne

Pozostało21 dni

Burmistrz Pasłęka zaprasza na Dożynki Gminne, które w tym roku odbędą się 15...