3 lipca 2022 Jacka, Anatola, Tomasza
Reklama Heops

Zaproszenie do składania ofert

Ogłoszenie zostało dodane - Ponad miesiąc temu, 2022-05-27


Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Pasłęczanka”
w Pasłęku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 24/31, 14-400 Pasłęk,
NIP 5780250300, REGON 000487841 zaprasza do składania ofert
na wykonanie w 2022 roku następujących robót:

1. Remont balkonów budynków mieszkalnych w Pasłęku:

- Ogrodowa 7       -   12 szt.  +  6 zadaszeń

- Ogrodowa 36     -   55 szt.  + 11 zadaszeń

- Ogrodowa 38     -   50 szt.  + 10 zadaszeń

2. Budowa 30 miejsc parkingowych o powierzchni łącznej 665m2

- działki nr 36/13, 36/14, 36/15 przy ul. Spółdzielczej w Pasłęku.

Termin składania ofert – do dnia 10.06.2022 roku, do godziny 10:00

Materiały dotyczące zamówienia można nabyć w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Ogrodowej 24/31 w Pasłęku w każdym dniu roboczym w godzinach 7:00 – 15:00 (odpłatność za udostępnienie specyfikacji przetargowej każdego z zakresu robót wynosi 100,00 zł brutto, płatne
na konto bankowe:

PKO BP o/ Pasłęk o numerze 04 1020 1752 0000 0102 0003 7283).

Przy odbiorze dokumentów przetargowych oferent zobowiązany jest
do okazania dowodu wpłaty oraz podania danych firmy umożliwiających wystawienie faktury.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego

tel. 55 248 25 47 lub e-mailowego smlw.pasleczanka@elblag.net

Zarząd SML-W „Pasłęczanka”

w Pasłęku

 kocham jarka
Usługi Dźwigowe Pasłęk