21 listopada 2018 Alberta, Janusza, Konrada

20 ofert organizacji pozarządowych

dodał 2018-02-04
20 ofert organizacji pozarządowych

Do 31 stycznia 2018 roku wpłynęło 20 ofert stowarzyszeń w konkursie na realizację zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym przez Burmistrza Pasłęka. Publiczne otwarcie ofert nastąpiło w dniu 1 lutego br. Poniżej lista zadań i nazwa oferty.

jp

 

Lp.

Nazwa zadania

Nazwa oferenta

I. priorytetowe zadania w sferze „Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”

1

Promocja gminy na arenie międzynarodowej w zakresie dorobku kulturalnego oraz walorów turystycznych i gospodarczych Miasta i Gminy Pasłęk

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Miast Partnerskich Pasłęka przy Zespole Szkół Powszechnych

2. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo

II. priorytetowe zadania w sferze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”

1.

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, podlegających przemocy i ich rodzin

1. Pasłęckie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie

III. priorytetowe zadania w sferze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”

1.

Sprawowanie doraźnej opieki nad bezdomnymi zwierzętami w tym ich sterylizacja.

1. Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie Obrońców Praw Zwierząt im. Św. Franciszka z Asyżu

2.

Odtwarzanie zasobów pszczół i propagowanie produktów pszczelarskich na terenie Miasta i Gminy Pasłęk

Brak ofert

IV. priorytetowe zadania w sferze „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”

1.

Propagowanie historii i tradycji kulturowych na terenie Miasta i Gminy Pasłęk

1. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej "Kuźnia Pruska"

2.

Promocja miasta i obszarów wiejskich Gminy Pasłęk

1. Stowarzyszenie Niepoprawnych Optymistów KRASINA

2. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo

V. priorytetowe zadania w sferze „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”

1.

Działanie edukacyjne, zdrowotne, kulturalne, społeczne służące aktywizacji emerytów i rencistów oraz integracji mieszkańców Miasta i Gminy Pasłęk

1. Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku

2.

Klub seniora.

1. Pasłęckie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie

VI. priorytetowe zadania w sferze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób”

1.

Działania na rzecz rodzin znajdujących się w złych warunkach socjalno-bytowych

1. Stowarzyszenie Wspierające Rodziny Potrzebujące "Jutrzenka" w Pasłęku

VII. priorytetowe zadania w sferze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

1.

Popularyzacja muzyki sakralnej, organowej i patriotycznej poprzez uczestnictwo i organizację przeglądów, konkursów i warsztatów muzycznych

1. Parafia Greckokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pasłęku

2. Parafii Rzymskokatolicką p. w. św. Józefa w Pasłęku – 2 oferty

2

Rozwój, edukacja i integracja dzieci i młodzieży z terenu gminy Pasłęk w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

1. Pasłęckie Towarzystwo Przyjaciół Kultury

2. Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Publicznej w Pasłęku

VIII. priorytetowe zadania w sferze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

1.

Alternatywne formy aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy Pasłęk

1. Stowarzyszenie „Pasłęk Pomagamy”

2. Młodzieżowy Klub Jeździecki "NENIA"

3. Polski Związek Wędkarski Koło Nr 14 w Pasłęku

IX. priorytetowe zadania w sferze „ Turystyki i krajoznawstwa”

1

Promocja gminy w zakresie dorobku kulturalnego oraz walorów turystycznych Miasta i Gminy Pasłęk

1. Stowarzyszenie "Źródło światła"

X. priorytetowe zadania w sferze „Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”

1.

Działania edukacyjne, kulturalne i społeczne na rzecz wzmocnienia pozycji mniejszości narodowych i grup etnicznych w życiu społecznych Miasta i Gminy Pasłęk

1. Stowarzyszenie Kultur Wschodniosłowiańskich im. Św. Cyryla i Metodego

XI. priorytetowe zadania w sferze „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”

1.

Renowacja i opieka nad zabytkowymi cmentarzami na terenie gminy Pasłęk

Brak ofert

2.

Rozwój i propagowanie patriotyzmu poprzez poznawanie historii i tożsamości narodowej w związku z 100 rocznicą Odzyskania Niepodległości

Brak ofert


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

#Cwaniary   2018-02-05

Te schronisko to jak dojna krowa niezły biznes się tam kręci... wystarczy poczytać przyjaciele psiego raju ciągle zbiórki, wpłaty ,karmy worami wygrane.A tak to pokazówka i lament, że kasy nie mają na nic.


#Abc   2018-02-04

Pozdrawiam dziewczyny na zdjęciu - z najpopularniejszego schroniska dla zwierząt w Polsce!!!!!


#Swoje wiem#Abc  2018-02-04

Dziewczyny to one były ponad trzydzieści lat temu a ośrodek niepotrzebnie chwalony.


#Nick   2018-02-04

Nenia znowu zgarnie większą kasę za krzewienie kultury fizycznej


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Chatka Puchatka

Pozostało7 godzin 31 minut

Burmistrz Pasłęka oraz Pasłęcki Ośrodek Kultury serdecznie zapraszają na spektakl...


Wystawa pokonkursowa

Pozostało1 dzień

Pasłęcki Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy pokonkursowej...


Pasłęcki Ośrodek Kultury we współpracy z Elbląską Orkiestrą Kameralną zaprasza...