19 października 2017 Ziemowita, Jana, Pawla

GRUBA KASA DLA STUDENTÓW

dodał 2017-06-05

Studia dzienne w PWSZ w Elblągu, tak jak w innych publicznych uczelniach są bezpłatne. Jednak już samo życie studenckie trochę kosztuje, zwłaszcza gdy uczelnia znajduje się poza miejscem zamieszkania. Studia w elbląskiej PWSZ można jednak odbyć za darmo, a nawet nieźle na nich zarobić! Jak to możliwe?   Na stypendia dla studentów PWSZ w Elblągu przeznaczy w tym roku kwotę ponad 3 milionów złotych! Środki te zostały rozdzielone na: stypendia socjalne, stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi. Oczywiście są studenci, którzy otrzymują jednocześnie kilka rodzajów stypendium, nawet 2040 zł miesięcznie.

Tak bogaty system stypendialny, pozwala obniżyć, a nawet całkowicie pokryć koszty związane z nauką. Co więcej – elbląska PWSZ-tka prowadzi obecnie ogólnopolski projekt pt.: Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych, realizowany z PO WER - Oś III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju. Dzięki temu każdy student, przystępujący do projektu, w ramach odbywanej praktyki zawodowej otrzymuje stypendium w wysokości 2300,60 zł miesięcznie! W samej PWSZ w Elblągu, z „projektowych” stażowych skorzystało już ponad 200 studentów. Aktualnie trwa nabór do II tury Projektu.


CEL PROJEKTU
Projekt ma na celu wypracowanie jednolitego systemu prowadzenia sześciomiesięcznych praktyk zawodowych, który, może być wprowadzony  jako rozwiązanie systemowe dla wyższych szkół zawodowych na pierwszym stopniu studiów na kierunkach o profilu praktycznym. Wypracowanie jednolitego systemu sześciomiesięcznych praktyk zawodowych możliwe jest tylko w ścisłej współpracy z pracodawcami oraz władzami regionalnymi i samorządowymi. W konsekwencji doprowadzi to do wzmocnienia kompetencji zawodowych absolwentów tych szkół wyższych, dostosowanych do lokalnych rynków pracy w rejonach działania uczelni.


SIŁA PRAKTYKI
Projekt daje możliwość ściślejszego powiązania studiów ze środowiskiem pracy. Dzięki temu studenci będą lepiej przygotowywani do wejścia na rynek pracy, uczelnie zaś poszerzą współpracę z przedsiębiorstwami nie tylko w wymiarze badawczym, ale również dydaktycznym. Tym samym pracodawcom łatwiej będzie dotrzeć do studentów z ofertami praktyk i wpływać na kształt studiów.
Ogólnie projekt zasięgiem obejmie 7 000 studentów, którzy w ramach działań uczelni wspartych z EFS, podniosą swoje kompetencje zawodowe i tym samym uzyskają szanse na uzyskanie zatrudnienia w wyuczonym zawodzie na lokalnych rynkach pracy.


Rekrutacja na studia w PWSZ w Elblągu rozpoczęła się 1 czerwca br. Pełna oferta kierunków studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu oraz szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej http://www.pwsz.elblag.pl/rekrutacja
PWSZ w Elblągu #studiujzawodowo


W niedzielę 22 października odbędzie się ostatni koncert w ramach V Pasłęckiego...


Miłośników jazzu, rocka i bluesa zapraszamy na koncert pt. „Zaduszki...


10 listopada 2017 r. na Stadionie Miejskim im. Jana Pawła II w Pasłęku odbędą się...


Burmistrz Pasłęka i Dyrektor Pasłęckiego Ośrodka Kultury zapraszają 11 listopada na...