19 października 2018 Ziemowita, Jana, Pawla

Odszkodowanie za poślizgnięcie – czy to w ogóle możliwe?

dodał 2017-12-08
Odszkodowanie za poślizgnięcie – czy to w ogóle możliwe?
Zima zbliża się wielkimi krokami. Wraz z nią nadejdą opady śniegu, przymrozki oraz pojawią się zamarznięte kałuże. Wszystko to jest bardzo niebezpieczne, nie tylko dla kierowców, ale również i dla pieszych. Wystarczy bowiem chwila nieuwagi i można przewrócić się idąc po zamarzniętym chodniku. Tego typu upadek może skończyć się nieszczęśliwie, na przykład złamaniem ręki. Czy w takim przypadku można liczyć na odszkodowanie?

 

Obowiązek odśnieżania chodników

Leżący na chodniku śnieg potrafi wyglądać urokliwie, szczególnie w okresie świąt Bożego Narodzenia. Jednakże jego zalegająca warstwa może skrywać pod sobą lód, co jest bardzo niebezpieczne dla wszystkich przechodniów. Otóż zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązek odśnieżania chodnika zasadniczo spoczywa na właścicielu nieruchomości, do której przylega jego część. To jednak nie koniec, albowiem za nieutrzymywanie czystości i porządku w obrębie nieruchomości grożą sankcje karne. Mianowicie, w myśl art. 117 § 1 Kodeksu wykroczeń, przewidziane przez ustawodawcę kary to grzywna w wysokości 1500 złotych oraz nagana.

Co zrobić gdy dojdzie do wypadku?

Jeżeli już dojdzie do wypadku na oblodzonym chodniku, wówczas najlepiej jest zrobić zdjęcia na miejscu zdarzenia. Będzie to bardzo cenny dowód w czasie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Można wezwać na miejsce policję lub straż miejską, których funkcjonariusze przygotują notatkę z interwencji, a ponadto porozmawiają z właścicielem lub zarządcą nieruchomości. Kolejnym krokiem w uzyskaniu odszkodowania jest wizyta u lekarza i zgromadzenie dokumentacji medycznej, a następnie wniesienie pozwu do sądu. Zdaniem specjalisty z Kancelarii Radcy Prawnego Anny Zagulskiej, Podstawą do wystąpienia z roszczeniem na drogę sądową jest art. 415 Kodeksu cywilnego. W myśl tego przepisu, jeżeli ktoś wyrządził komuś szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia. Jeżeli zgromadzony w sprawie materiał dowodowy jest odpowiednio silny, wówczas szanse na wywalczenie odszkodowania są bardzo duże. Należy jednak pamiętać, że sąd będzie odpowiednio miarkował wysokość świadczenia. Powinno ono bowiem stanowić kompensację zaistniałej szkody, nie może więc być ono od niej wyższe. Z powyższego jednoznacznie wynika, że nie należy obawiać się walki o swoje. To jednak nie koniec, albowiem osobie, która doznała uszczerbku na zdrowiu w wyniku poślizgnięcia się, przysługuje także zadośćuczynienie oraz zwrot kosztów leczenia. W przypadkach szczególnie trudnych z pomocą poszkodowanemu może przyjść kancelaria prawna.

Problem oblodzonych chodników jest niezwykle poważny. Co roku bowiem tysiące osób ulegają na nich różnego rodzaju obrażeniom. Nie wszyscy jednak mają świadomość tego, że należy im się odszkodowanie oraz inne świadczenia. Warto więc poznać swoje prawa i nie bać się ich dochodzić. Uzyskane na drodze sądowej świadczenia mają na celu kompensację zaistniałej szkody, co może przełożyć się na przykład na szybszy powrót do pełnej sprawności.


Biblioteka Publiczna w Młynarach zaprasza za spotkanie z jesienną nostalgią zawartą w...


Co godzinę jedna osoba w Polsce dowiaduje się, że ma białaczkę. Dla wielu chorych...


W niedzielę 21 października o godz. 19:00 w kościele św. Bartłomieja w Pasłęku...