18 września 2018 Irmy, Stanislawa, Ireny

PRACA: ADMINISTRATOR - KIEROWNIK DS. EKSPLOATACJI

dodał Ponad 2 tygodnie temu, 2018-09-03
PRACA: ADMINISTRATOR - KIEROWNIK DS. EKSPLOATACJI
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Pasłęczanka” w Pasłęku zatrudni osobę chętną do pracy na stanowisku: ADMINISTRATOR - KIEROWNIK DS. EKSPLOATACJI

 

OD KANDYDATÓW WYMAGANE JEST:

- wykształcenie minimum średnie, preferowane o kierunku budowlanym lub pokrewne

- obywatelstwo polskie

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

- nieposzlakowana opinia

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

- doświadczenie zawodowe i inne kwalifikacje w zakresie budownictwa (uprawnienia budowlane) lub pokrewne

- doświadczenie zawodowe i wykształcenie dotyczące pracy w administracji mieszkaniowej

- znajomość niżej wymienionych przepisów w zakresie:

       BHP i ochrony PPOŻ

       ustawy Prawo Budowlane i przepisy wykonawcze

       podstawy prawa cywilnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zamówień publicznych

       zasad gospodarki nieruchomościami, gospodarki mieszkaniowej i prawa spółdzielczego

       regulaminów rozliczania mediów

       zasad obiegu korespondencji i dokumentów

- umiejętność pracy na komputerze i obsługi urządzeń biurowych

- kreatywność, odpowiedzialność, aktywność, samodzielność, zmysł organizacyjny, dyspozycyjność, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres

 

PODSTAWOWY ZAKRES CZYNNOŚCI

- organizacja i nadzór robót wykonywanych przez zatrudnionych konserwatorów i sprzątaczki

- prowadzenie nadzoru nad robotami zleconymi

- przeprowadzanie określonych kontroli stanu technicznego budynków,

- placów zabaw i innych elementów i urządzeń tzw. małej architektury

- prowadzenie dokumentacji technicznej zasobów Spółdzielni

- prowadzenie magazynu Spółdzielni

- organizacja przetargów na wykonanie robót i dostawę materiałów

- nadzór nad dostarczaniem mediów oraz udział w ich rozliczaniu

 

Osoby zainteresowane przedstawiona ofertą pracy prosimy o składanie CV i listu motywacyjnego do dnia 10.09.2018r. na adres:

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Lokatorsko-Własnościowa

„Pasłęczanka” w Pasłęku

ul. Ogrodowa 24/31, 14-400 Pasłęk

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 55 248-25-47; 502-710-527

lub bezpośrednio w biurze Spółdzielni przy ul. Ogrodowej 24/31 w Pasłęku.

 

Informujemy, że rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające nasze wymagania.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.

Załączając swoje CV prosimy o dopisanie klauzuli:

 

„Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133

poz. 883, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

 

Zarząd SML-W

„Pasłęczanka” w Pasłęku


Odsłonięcie tablicy

Wydarzenie odddbyło się Dzisiaj 11:10 

We wtorek 18 września br. odsłonięta zostanie pamiątkowa tablica poświęcona...


Biblioteka Publiczna w Pasłęku zaprasza na spotkanie z Ulą Łopacką.   Ula...


Burmistrz Pasłęka oraz Dyrektor Pasłęckiego Ośrodka Kultury zapraszają na otwarcie...