18 listopada 2018 Romana, Klaudyny, Karoliny

PRACA: ADMINISTRATOR - KIEROWNIK DS. EKSPLOATACJI

dodał Ponad 2 mieiące temu, 2018-09-03
PRACA: ADMINISTRATOR - KIEROWNIK DS. EKSPLOATACJI
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Pasłęczanka” w Pasłęku zatrudni osobę chętną do pracy na stanowisku: ADMINISTRATOR - KIEROWNIK DS. EKSPLOATACJI

 

OD KANDYDATÓW WYMAGANE JEST:

- wykształcenie minimum średnie, preferowane o kierunku budowlanym lub pokrewne

- obywatelstwo polskie

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

- nieposzlakowana opinia

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

- doświadczenie zawodowe i inne kwalifikacje w zakresie budownictwa (uprawnienia budowlane) lub pokrewne

- doświadczenie zawodowe i wykształcenie dotyczące pracy w administracji mieszkaniowej

- znajomość niżej wymienionych przepisów w zakresie:

       BHP i ochrony PPOŻ

       ustawy Prawo Budowlane i przepisy wykonawcze

       podstawy prawa cywilnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zamówień publicznych

       zasad gospodarki nieruchomościami, gospodarki mieszkaniowej i prawa spółdzielczego

       regulaminów rozliczania mediów

       zasad obiegu korespondencji i dokumentów

- umiejętność pracy na komputerze i obsługi urządzeń biurowych

- kreatywność, odpowiedzialność, aktywność, samodzielność, zmysł organizacyjny, dyspozycyjność, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres

 

PODSTAWOWY ZAKRES CZYNNOŚCI

- organizacja i nadzór robót wykonywanych przez zatrudnionych konserwatorów i sprzątaczki

- prowadzenie nadzoru nad robotami zleconymi

- przeprowadzanie określonych kontroli stanu technicznego budynków,

- placów zabaw i innych elementów i urządzeń tzw. małej architektury

- prowadzenie dokumentacji technicznej zasobów Spółdzielni

- prowadzenie magazynu Spółdzielni

- organizacja przetargów na wykonanie robót i dostawę materiałów

- nadzór nad dostarczaniem mediów oraz udział w ich rozliczaniu

 

Osoby zainteresowane przedstawiona ofertą pracy prosimy o składanie CV i listu motywacyjnego do dnia 10.09.2018r. na adres:

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Lokatorsko-Własnościowa

„Pasłęczanka” w Pasłęku

ul. Ogrodowa 24/31, 14-400 Pasłęk

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 55 248-25-47; 502-710-527

lub bezpośrednio w biurze Spółdzielni przy ul. Ogrodowej 24/31 w Pasłęku.

 

Informujemy, że rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające nasze wymagania.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.

Załączając swoje CV prosimy o dopisanie klauzuli:

 

„Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133

poz. 883, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

 

Zarząd SML-W

„Pasłęczanka” w Pasłęku


Chatka Puchatka

Pozostało3 dni

Burmistrz Pasłęka oraz Pasłęcki Ośrodek Kultury serdecznie zapraszają na spektakl...


Wystawa pokonkursowa

Pozostało4 dni

Pasłęcki Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy pokonkursowej...


Pasłęcki Ośrodek Kultury we współpracy z Elbląską Orkiestrą Kameralną zaprasza...