22 września 2018 Tomasza, Maurycego, Joachima

Sesja XXXVII

dodał 2017-10-12
Sesja XXXVII

XXXVII sesję rady miejskiej w Pasłęku kadencji 2014 – 2018 zwołano na godzinę 10:00 w dniu 20 października 2017 roku (piątek) w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku. W porządku obrad są m.in. punkty dotyczące: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, przekształcenia placówek oświatowych gminy i rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza Pasłęka. Poniżej proponowany porządek sesji.

jp

Sesja XXXVII

 1. Otwarcie obrad sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 1. Wybór sekretarza obrad.

 1. Przyjęcie porządku obrad.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 2. Wręczenie podziękowań Panu Józefowi Giersowi Sołtysowi Sołectwa Majki z okazji Jubileuszu 40-lecia pracy społecznej.

 3. Wręczenie nagród laureatom Festynu Sołectw.

 4. Sprawozdanie z prac Burmistrza Pasłęka w ostatnim okresie międzysesyjnym.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.

 1. Zapytania i wnioski sołtysów.

 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjach na terenie Miasta i Gminy Pasłęk na podstawie wyników testów kompetencyjnych w roku szkolnym 2016/2017.

 3. Informacja o stanie technicznym budynku dworca kolejowego w Pasłęku.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2017-2023.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2017 budżetu Gminy Pasłęk.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/44/15 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 czerwca 2015 r. dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Pasłęku.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Rogajnach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Rogajnach.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Powszechnych w Pasłęku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. mjra Henryka Sucharskiego w Pasłęku.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Sołectwa Kawki na terenie gminy Pasłęk.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze publicznej na terenie Pasłęka przyłączonej do ulicy Spółdzielczej.

 13. Przyjęcie obwieszczeń Rady Miejskiej w Pasłęku:

  a) Obwieszczenia Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 20 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy – Miasta i Gminy Pasłęk pod nazwą Administracja Domów Mieszkalnych i utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Administracja Domów Mieszkalnych.;

  b) Obwieszczenia Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 20 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy – Miasta i Gminy Pasłęk.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Pasłęka.

 15. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pasłęku w 2017 roku.

 16. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych Burmistrzowi Pasłęka w 2017 roku.

 17. Informacja Prezesa Sądu Rejonowego w Elblągu dotycząca potrzeb zapewnienia wykonalności orzeczeń sądowych.

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 2. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.

 1. Sprawy różne.

 2. Zamknięcie obrad sesji.

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej w Pasłęku

mgr Marian Matuszczak


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Burmistrz Pasłęka oraz Dyrektor Pasłęckiego Ośrodka Kultury zapraszają na otwarcie...


We wtorek 25 września o godz. 12.00, podczas ślubowania przedszkolaków, oficjalnie...


Spektakl dla dzieci

Pozostało5 dni

Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki w Pasłęku zaprasza wszystkie dzieci i...