21 lutego 2019 Eleonory, Fortunata, Roberta

20 ofert organizacji pozarządowych

dodał 2018-02-04
20 ofert organizacji pozarządowych

Do 31 stycznia 2018 roku wpłynęło 20 ofert stowarzyszeń w konkursie na realizację zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym przez Burmistrza Pasłęka. Publiczne otwarcie ofert nastąpiło w dniu 1 lutego br. Poniżej lista zadań i nazwa oferty.

jp

 

Lp.

Nazwa zadania

Nazwa oferenta

I. priorytetowe zadania w sferze „Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”

1

Promocja gminy na arenie międzynarodowej w zakresie dorobku kulturalnego oraz walorów turystycznych i gospodarczych Miasta i Gminy Pasłęk

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Miast Partnerskich Pasłęka przy Zespole Szkół Powszechnych

2. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo

II. priorytetowe zadania w sferze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”

1.

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, podlegających przemocy i ich rodzin

1. Pasłęckie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie

III. priorytetowe zadania w sferze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”

1.

Sprawowanie doraźnej opieki nad bezdomnymi zwierzętami w tym ich sterylizacja.

1. Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie Obrońców Praw Zwierząt im. Św. Franciszka z Asyżu

2.

Odtwarzanie zasobów pszczół i propagowanie produktów pszczelarskich na terenie Miasta i Gminy Pasłęk

Brak ofert

IV. priorytetowe zadania w sferze „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”

1.

Propagowanie historii i tradycji kulturowych na terenie Miasta i Gminy Pasłęk

1. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej "Kuźnia Pruska"

2.

Promocja miasta i obszarów wiejskich Gminy Pasłęk

1. Stowarzyszenie Niepoprawnych Optymistów KRASINA

2. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo

V. priorytetowe zadania w sferze „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”

1.

Działanie edukacyjne, zdrowotne, kulturalne, społeczne służące aktywizacji emerytów i rencistów oraz integracji mieszkańców Miasta i Gminy Pasłęk

1. Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku

2.

Klub seniora.

1. Pasłęckie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie

VI. priorytetowe zadania w sferze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób”

1.

Działania na rzecz rodzin znajdujących się w złych warunkach socjalno-bytowych

1. Stowarzyszenie Wspierające Rodziny Potrzebujące "Jutrzenka" w Pasłęku

VII. priorytetowe zadania w sferze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

1.

Popularyzacja muzyki sakralnej, organowej i patriotycznej poprzez uczestnictwo i organizację przeglądów, konkursów i warsztatów muzycznych

1. Parafia Greckokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pasłęku

2. Parafii Rzymskokatolicką p. w. św. Józefa w Pasłęku – 2 oferty

2

Rozwój, edukacja i integracja dzieci i młodzieży z terenu gminy Pasłęk w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

1. Pasłęckie Towarzystwo Przyjaciół Kultury

2. Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Publicznej w Pasłęku

VIII. priorytetowe zadania w sferze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

1.

Alternatywne formy aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy Pasłęk

1. Stowarzyszenie „Pasłęk Pomagamy”

2. Młodzieżowy Klub Jeździecki "NENIA"

3. Polski Związek Wędkarski Koło Nr 14 w Pasłęku

IX. priorytetowe zadania w sferze „ Turystyki i krajoznawstwa”

1

Promocja gminy w zakresie dorobku kulturalnego oraz walorów turystycznych Miasta i Gminy Pasłęk

1. Stowarzyszenie "Źródło światła"

X. priorytetowe zadania w sferze „Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”

1.

Działania edukacyjne, kulturalne i społeczne na rzecz wzmocnienia pozycji mniejszości narodowych i grup etnicznych w życiu społecznych Miasta i Gminy Pasłęk

1. Stowarzyszenie Kultur Wschodniosłowiańskich im. Św. Cyryla i Metodego

XI. priorytetowe zadania w sferze „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”

1.

Renowacja i opieka nad zabytkowymi cmentarzami na terenie gminy Pasłęk

Brak ofert

2.

Rozwój i propagowanie patriotyzmu poprzez poznawanie historii i tożsamości narodowej w związku z 100 rocznicą Odzyskania Niepodległości

Brak ofert


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

#Cwaniary   2018-02-05

Te schronisko to jak dojna krowa niezły biznes się tam kręci... wystarczy poczytać przyjaciele psiego raju ciągle zbiórki, wpłaty ,karmy worami wygrane.A tak to pokazówka i lament, że kasy nie mają na nic.


#Abc   2018-02-04

Pozdrawiam dziewczyny na zdjęciu - z najpopularniejszego schroniska dla zwierząt w Polsce!!!!!


#Swoje wiem#Abc  2018-02-04

Dziewczyny to one były ponad trzydzieści lat temu a ośrodek niepotrzebnie chwalony.


#Nick   2018-02-04

Nenia znowu zgarnie większą kasę za krzewienie kultury fizycznej


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Żegluga i kanały żeglugowe dawnej Rzeczypospolitej

Pozostało6 dni

Biblioteka Publiczna w Pasłęku zaprasza 27 lutego (środa) na godzinę 17:00 na...


Wygraj 1000 zł na Turnieju Koszykówki ŚGO V

Pozostało8 dni

1-go marca (piątek) o godz. 16:00 w Sali LO ul. Zwycięstwa 28  w Pasłęku...


Recital na Dzień Kobiet

Pozostało17 dni

Z okazji Dnia Kobiet Pasłęcki Ośrodek Kultury zaprasza 10 marca (niedziela) 2019 r. o...