17 grudnia 2018 Olimpii, Lazarza, Floriana

40 lat na stanowisku sołtysa

dodał 2017-10-21
40 lat na stanowisku sołtysa
W tym roku mija 40 lat od chwili, kiedy to Józef Giers został wybrany na sołtysa Majek. Wczorajsza sesja była okazją do złożenia mu gratulacji i podziękowań.

 

Pan Józef Giers od urodzenia mieszka w Majkach. Jest absolwentem Technikum Rolniczego w Pasłęku. Wkrótce po maturze, którą zdał w 1977 roku został wybrany na sołtysa sołectwa Majki. Można śmiało powiedzieć, że był wówczas najmłodszym sołtysem w gminie Pasłęk, a może i w kraju. Funkcję Sołtysa Sołectwa Majki pełni nieprzerwanie od 40 lat, co świadczy o dużym zaufaniu i pozytywnej ocenie jego pracy społecznej. Pana Józefa w jego pracy zarówno zawodowej jak i społecznej wspiera małżonka Bożena.

Pan Józef Giers od 1979 roku prowadzi indywidualne gospodarstwo rolne w Majkach, które przejął od rodziców. Gospodarstwo to specjalizuje się w produkcji roślinnej. Pan Giers stale je rozwija i prowadzi na wysokim poziomie produkcyjnym. Za swoją działalność na rzecz rozwoju rolnictwa otrzymał odznakę honorową nadaną przez Ministra Rolnictwa „Zasłużony dla Rolnictwa”, którą wręczono mu 31 grudnia 2004 roku podczas sesji Rady Miejskiej w Pasłęku.

Pan Józef Giers jest bardzo zaangażowany w społeczną pracę Sołtysa Sołectwa Majki. Pierwszym zadaniem zrealizowanym przez Pana Giersa bezpośrednio po wyborze na sołtysa sołectwa Majki było zaadaptowanie budynku gminnego we wsi Majki na świetlicę wiejską. Świetlica ta funkcjonowała aż do lat 90 - tych, kiedy to przekształcono ją w mieszkanie komunalne.

Dzięki doskonałej współpracy Pana Giersa z pasłęckim samorządem udało się zrealizować na terenie Majek wiele bardzo potrzebnych inwestycji. Do najważniejszych można zaliczyć wybudowanie w latach 80 - tych drogi asfaltowej do miejscowości Majki. Była to pierwsza wiejska droga gminna, która posiadała nawierzchnię asfaltową. W 2008 roku dokonano rozbudowy tej drogi o kolejne 200 m. Zrealizowanie tych inwestycji drogowych było bardzo ważnym wydarzeniem i wpłynęło pozytywnie na rozwój sieci komunikacyjnej na terenie gminy Pasłęk.

W 2014 roku dzięki zaangażowaniu Pana Giersa wybudowano w Majkach kreatywny plac zabaw dla dzieci oraz mini boisko do piłki siatkowej, które oficjalnie przekazano do użytku w dniu 6 listopada 2014 roku.

W roku 2015 dokonano rekultywacji stawu we wsi Majki, który następnie zarybiono, a teren wokół niego uprzątnięto, obsadzono roślinnością oraz ustawiono ławki do wypoczynku i wybudowano miejsca do połowu ryb.

Pan Józef Giers jest członkiem Rady Nadzorczej Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Pasłęku. Angażuje się również w działalność łowiecką. Od 2008 roku jest członkiem Koła Łowieckiego „Bóbr” w Pasłęku i z powodzeniem realizuje zadania na rzecz prawidłowej gospodarki łowieckiej oraz ochrony środowiska przyrodniczego.

Pan Józef Giers potrafi zaangażować mieszkańców sołectwa do współpracy na rzecz sołectwa. Dobra, efektywna współpraca na rzecz sołectwa Majki, dbanie o jej wygląd i estetykę zauważają osoby odwiedzające wieś Majki. Prace te zostały także zauważone przez komisję konkursową w konkursie ,,Aktywna, piękna i czysta wieś”, którego celem jest poprawa stanu sanitarnego i estetycznego wsi oraz dbałość o miejsca spędzania wolnego czasu przez mieszkańców wsi. W 2010 roku sołectwo Majki w tym konkursie uzyskało piątek miejsce, w 2015 roku wyróżnienie, a w 2017 roku zajęło drugie miejsce.

Pan Józef Giers integruje mieszkańców sołectwa także podczas organizowanych dla mieszkańców sołectwa imprez okolicznościowych, np. festynów z okazji Dnia Dziecka. Przez wiele lat mieszkańcy sołectwa Majki przygotowywali także wieńce dożynkowe na dożynki diecezjalne w Zielonce Pasłęckiej.

W okresie 40 lat pełnienia przez Pana Józefa Giersa funkcji sołtysa zmieniała się wieś, zmieniały się też zadania sołtysa. W początkowym okresie pełnienia tej funkcji Pan sołtys realizował głównie zadania związane z remontem dróg dojazdowych do pól oraz współpracował z rolnikami. To Sołtys rozdysponowywał sprzęt do zbioru zbóż, który był własnością Spółdzielni Kółek Rolniczych. Były też lata, kiedy rolnicy pod przewodnictwem sołtysa wspólnie kupowali środki ochrony roślin, które następnie dzielili między sobą.

Obecnie nie ma już tak wielu gospodarstw rolnych na terenie sołectwa Majki. Zmieniły się potrzeby mieszkańców, a tym samym zakres zadań realizowanych przez sołtysa. Obecnie główną rolą sołtysa jest reprezentowanie mieszkańców sołectwa przed różnymi podmiotami oraz dbanie o rozwój sołectwa i jego estetykę. Odpowiedzialnym zadaniem jest również realizacja postanowień Zebrania Wiejskiego, w tym gospodarowanie funduszem sołeckim.

Należy podkreślić, że działalność społeczna sołtysa sołectwa Majki Pana Józefa Giersa ani we wcześniejszych latach, ani obecnie nie powodowała konfliktów czy podziałów wśród mieszkańców i jest przez nich pozytywnie oceniana.

Sołectwo Majki dzięki aktywności i zaangażowaniu Pana Józefa Giersa jest prężnie działającym sołectwem, mimo iż jest jednym z najmniejszych sołectw gminy Pasłęk.

Informację opracował Urząd Miejski w Pasłęku

 


 

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

#Jan   2017-10-22

Łańcuchami się do KORYTA przykuł.


#Bonus   2017-10-21

Gratulacje ale Pan sołtys chyba rzadko zakłada marynarkę....zapinamy guzik górny a nie dolny ;》


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Mieszkańców Pasłęka i naszych gości zapraszamy na wspólne powitanie...