Reklama Heops

Apel Burmistrza Pasłęka

dodał 5 dni temu, 2022-06-23
Apel Burmistrza Pasłęka

Szanowni Państwo

Mieszkańcy Pasłęka oraz przebudowywanych ulic

Augustyna Steffena i ks. Franciszka Osińskiego

Realizowane są roboty budowlane związane z przebudową ulic Augustyna Steffena i ks. Franciszka Osińskiego w Pasłęku. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Milena Górska z siedzibą w Gronowie Górnym. Na I Etapie zadania tj. od skrzyżowania z ul. Zamkowa do Szlaku Św. Józefa ( ciąg pieszy „gęsia szyjka”), rozebrana została nawierzchnia ulic i chodników, wbudowane zostały rury pod sieć wodociągową zasilającą miasto oraz rozpoczęte zostały roboty ziemne związane z budową kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji burzowej w bocznej drodze dojazdowej nr 39 do „złomowca”.

Plac budowy jest przekazany wykonawcy i to na nim spoczywa obowiązek zapewnienia dojazdu i dojścia do posesji na remontowanym odcinku. Jak zapewnia wykonawca przejezdność ulic będzie utrzymywana tak długo jak to będzie możliwe ale ilość sprzętu na placu budowy i prowadzone wykopy wskazują, że należy zachować szczególną ostrożność przy poruszaniu się przebudowywanym odcinkiem drogi, a w miarę możliwość korzystać z bezpiecznego przejścia ul. Zamkową. Mieszkańców remontowanej ul. Augustyna Steffena prosimy o nie pozostawianie samochodów przed posesją na ulicy, stanowią one przeszkodę dla prowadzonych prac a ponadto narażone są na uszkodzenie. Zachęcamy do pozostawiania swoich samochodów na parkingach w innych częściach miasta, co uchroni przed ewentualnym brakiem możliwości wyjazdu. Na bieżąco staramy się przekazywać informacje o prowadzonych robotach, ale bardzo gorąco zachęcamy do kontaktowania się z wykonawcą, który najlepiej poinformuje o planowanych robotach i utrudnieniach z tym związanych na kolejnych remontowanych odcinkach.

Należy przypomnieć, że Gmina Pasłęk na to zadanie otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych – 1 Edycja w kwocie 13 270 654,50 zł. Kwota ta stanowi 95% ceny robót zaoferowanych przez wybranego wykonawcę, natomiast pozostała kwota w wysokości 698 455,50zł to środki samorządu pasłęckiego. Dlatego też wszystkim nam, a szczególnie mieszkańcom powinno zależeć aby zadanie przebiegało bez niepotrzebnych przerw i zostało zakończone w terminie.

Proszę o cierpliwość, wyrozumiałość i współpracę z wykonawcą robót oraz Urzędem Miejskim w Pasłęku. Z ramienia urzędu zadanie koordynuje Marzena Sidor tel. 55 248 20 01 wew. 25.

Z poważaniem

Burmistrz Pasłęka

Wiesław Śniecikowski


Dodaj Komentarz

Walidacja: słowo na dziś :ogrodowa

Komentarze

kocham jarka
Żwirownia 1140 px