1 czerwca 2020 Justyna, Anieli, Konrada

Działka na sprzedaż

dodał Ponad tydzień temu, 2020-05-18
Działka na sprzedaż

Burmistrz Pasłęka ogłosił przetarg na sprzedaż atrakcyjnej działki położonej przy ul. Kraszewskiego. Poniżej ogłoszenie o przetargu.

jp

BURMISTRZ PASŁĘKA

Na podstawie ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst Dz. U. z 2020 poz. 65 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości jednolity tekst w Dz. U. z 2014 poz. 1490 ze zm.

OGŁASZA I PRZETARG

USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działki gruntu położonej w Pasłęku przy ulicy Kraszewskiegooznaczonej w ewidencji gruntów

nr 1/10 o pow. 12.000 m2 cena wywoławcza 424.000zł

przeznaczonej pod zabudowę przemysłową i usługową.

Nieruchomość stanowi własność Miasta i Gminy Pasłęk i posiada księgę wieczystą urządzoną w Sądzie Rejonowym w Elblągu Nr-EL1E/00076867/1. Przedmiotowa działka jest wolna od długów i obciążeń. Nieruchomość znajduje się w peryferyjnej części miasta. Otoczenie stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej. Działka wyposażona jest w media: utwardzona droga, energia, wodociąg i kanalizacja. Nieruchomość objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje funkcje przemysłowe i usługowe.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Przetarg odbędzie się

16 czerwca 2020 roku o godz. 900

w Sali Rycerskiej ( na parterze ) tut. Urzędu Miejskiego w Pasłęku Pl. Św. Wojciecha nr 5.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpłacenia wadium do 12 czerwca 2020r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Pasłęku nr 47 8313 0009 0000 3447 2000 0301 Braniewsko – Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku. Przy czym liczy się termin faktycznego wpływu kwoty wadium na konto Urzędu Miejskiego tj. 12 czerwiec 2020r.

Wysokość wadium za działkę gruntu wynosi 84.000zł.

Osoba, która przetarg wygra winna wpłacić przed zawarciem umowy notarialnej całą cenę uzyskaną w przetargu, powiększoną o 23% podatek VAT a pomniejszoną o wpłacone wadium.

  • Jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy notarialnej spowoduje to przepadek wadium.

  • Ewentualne kolizje z technicznym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym kupujący (inwestor) usuwa we własnym zakresie (na koszt własny).

  • Zabudowa działki winna następować zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 23.03.2003r. i ustawy prawo budowlane z dnia 7.07.1994r.

  • Przez działkę gruntu przebiega linia elektroenergetyczna SN 15kV i nabywca działki będzie zobowiązany do udostępniania terenu w razie awrii lub konserwacji urządzenia, firmom naprawczym.

  • Także wszystkie prace związane z doprowadzeniem uzbrojenia do zabudowy i granic działki, wykonaniem utwardzonych dojazdów i zjazdów z publicznych ciągów komunikacyjnych oraz odwodnienia działki nabywca zobowiązuje się wykonać na własny koszt. Inwestor również powinien wykonać niezbędne badania geologiczne na swój koszt.

  • Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

  • Warunkiem dopuszczenia do przetargu osób upełnomocnionych jest przedstawienie komisji przetargowej pełnomocnictwa potwierdzonego przez notariusza.

  • Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami tut. urzędu pok. nr 20.

Zastrzega się unieważnienie przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

 


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności

Logowanie / Rejestracja

#Pecunia non olet   Ponad tydzień temu, 2020-05-19

12000 m2 to 12 działek po 10 arów. Czyli po 35 tys. za w pełni uzbrojoną działkę. Gość kupi, podzieli - bo zmiana planów w gminie to pikuś i sprzeda po stówce. Czyli po potrąceniu należnego zostanie mu jakieś drobne 7 stówek.


#Ojciec wajche przeloz   Ponad tydzień temu, 2020-05-19

Może kościół tam powstanie? Ale chyba nie bo na kościół to by chcieli za darmo


#Polodinobiedrino   Ponad tydzień temu, 2020-05-19

Pewnie market tam powstanie


#Inny roman   Ponad tydzień temu, 2020-05-19

Czy to kolejny ustawiony przetarg? Zazwyczaj jak jest takie ogloszenie to jest kupiec i trzeba "oficjalnie" oglosic, bo to inaczej to nie dziala w naszym grodzie


#Grzesiek   Ponad tydzień temu, 2020-05-18

Rano był inny areał i cena


#Xxxxxx   Ponad tydzień temu, 2020-05-18

Masz rację Pablo, zero zostało pominięte, ale i tak cena zwala z nóg


#Pablo#Xxxxxx   Ponad tydzień temu, 2020-05-18

Jak na Pasłęk trochę za drogo:) pewnie i tak znajdą się chętni ze względu na braki działek na terenie naszego grodu, to znaczy są ale zbyt rzadko wystawiane na sprzedaż stąd takie ceny jak w stolicy.


#Xxxxxx   Ponad tydzień temu, 2020-05-18

Taka działka w dole, i za taką kasę 12sto arowa, proszę cię szok, z czego wy to liczycie?


#Pablo#Xxxxxx   Ponad tydzień temu, 2020-05-18

1 ha i 200 m2 to nie jest szok normalna cena za taki areał za 12 arów to byłby szok


#Obiektywny   Ponad tydzień temu, 2020-05-18

zabudowa przemysłowo-usługowa pomiędzy domkami jednorodzinnymi? kto to wymyślił?


#Xd   Ponad tydzień temu, 2020-05-18

Dokładnie! Wielka atrakcja !Haha A to Gmina ma jeszcze jakieś działki??!! Ja myślałem, że już wszystkie powykupywał właściciel pewnego marketu budowlanego :)


#Grzesiek   Ponad tydzień temu, 2020-05-18

Ale atrakcyjna działka! Zwłaszcza wtedy gdy wieje wiatr w stronę cmentarza i wywożą obornik z pobliskiego gospodarstwa.


Dodaj komentarz


Aby dodać komentarz musisz podać wynik
Akceptuję Regulamin
Akceptuję Politykę prywatności